GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS
ambulancias asistenciales

Què són les ambulàncies assistencials?

Una ambulància és un vehicle destinat al transport de persones malaltes o ferides, cap a, des de o entre llocs de tractament. Existeixen diferents tipologies d’ambulàncies, i en el següent article explicarem què són i perquè s’usen les ambulàncies assistencials.

El terme ambulància, en general, s’utilitza per a designar un vehicle usat per a proporcionar cures mèdiques a pacients que es troben lluny d’un hospital, o bé per a transportar al pacient a un centre mèdic on es pugui seguir de prop la seva evolució i practicar-li un major nombre de proves mèdiques.

La paraula és comunament associada amb vehicles preparats per a emergències, que proporcionen cures urgents a persones malaltes o ferides. Els vehicles que fan les vegades d’ambulàncies solen disposar de llums d’avís i sirenes, que faciliten el seu desplaçament i permeten la seva identificació.

Tipologies d’ambulàncies

Com ja hem comentat, existeixen diferents tipus d’ambulàncies. La classificació més bàsica de vehicles de transport sanitari que podem trobar, es realitza tenint en compte la possibilitat d’assistència en carretera. D’aquesta manera, distingim les següents classes:

  • Ambulàncies no assistencials – aquest tipus d’ambulància no compta amb les condicions necessàries per a l’assistència sanitària mentre el vehicle està en moviment. No s’utilitza, per tant, en casos greus en els quals el pacient pugui sofrir riscos vitals o que la seva malaltia s’agreugi durant el trajecte.
  • Ambulàncies assistencials – estan condicionades amb tot el material i l’equip sanitari necessari per a l’atenció mèdica. Algunes d’elles, fins i tot, ofereixen atenció mèdica durant la ruta. Són les que es traslladen cap als accidents per a socórrer al més aviat possible a les víctimes.

Quines classes d’ambulàncies assistencials existeixen?

En aquesta categoria d’ambulàncies també ens trobem amb una subdivisió:

  • Classe B – S’utilitza per a traslladar a malalts urgents que no necessitaran assistència mèdica durant el trajecte. Està destinat a brindar suport vital bàsic i atenció sanitària inicial. Tan sols és necessari que acudeixin en aquest vehicle dos tècnics sanitaris.

Les ambulàncies assistencials de classe B porten un material adequat per a immobilitzar lesions traumàtiques, per a ferides i reanimació cardiopulmonar. A més, també compten amb un desfibril·lador semi automàtic i oxigen.

  • Classe C – Aquest tipus d’ambulància també s’encarrega de traslladar a malalts urgents, però, en aquest cas, els pacients necessiten d’assistència mèdica durant el trajecte, ja que el seu estat és greu. En aquest tipus de vehicles és necessari, que a més dels tècnics sanitaris, també viatgi un infermer i un metge.

Les ambulàncies assistencials de classe C compten amb més material que les anteriors, així com bombes de perfusió, monitor desfibril·lador, respirador, i molta més medicació.

En general no es pot distingir el tipus d’ambulància a primera vista, el que les distingeix és el personal que les tripula, i el material del qual disposen.

Totes les ambulàncies no assistencials compten amb sistema de geoposicionamient, que permet al centre coordinador assignar el recurs més pròxim a l’incident. A més, compten amb sistema de navegador GPS amb el qual el centre coordinador transmet de forma telemàtica les dades de l’accident i les seves coordenades.

Flota d’ambulàncies assistencials de Grup La Pau

La nostra flota està formada per ambulàncies de suport vital avançat, ambulàncies de suport vital intermedi, ambulàncies de suport vital bàsic i ambulàncies bariàtriques.

Comptem amb un equip mèdic que aten l’emergència, garanteix l’estabilitat del pacient i assegura el trasllat fins a l’hospital més pròxim, amb les màximes garanties i el mínim temps possible.

En cas de requerir servei de transport sanitari urgent compta amb nosaltres. Ens avalen més de 35 anys d’experiència. Contacta’ns!