GRUP LA PAU
 • Spanish
 • Català
 • Basque
ACCESOS
UVI mobil

En què es diferencia una ambulància d’una UVI mòbil?

Dins del transport sanitari urgent, existeixen diversos tipus d’ambulàncies assistencials, entre elles l’UVI mòbil.

L’UVI mòbil, també coneguda com a ambulància assistencial de suport vital avançat és imprescindible en cas d’emergència.

Què és una ambulància?

Abans d’aprofundir en el concepte d’UVI mòbil, és important definir en què consisteix exactament una ambulància. Es tracta d’un mitjà de transport que té com a objectiu traslladar ràpidament al ferit o al pacient fins a un centre mèdic o hospitalari.

Una ambulància bàsica està formada per dos membres, un dels quals és un tècnic d’emergències sanitàries. A més, habitualment s’utilitza molt poc equip per a aquest trasllat.

Cal destacar que, les ambulàncies són fàcils d’identificar i no sols s’utilitzen en accidents i emergències, sinó que també són un mitjà per a traslladar a pacients amb problemes de mobilitat, que es troben en cadires de rodes o bé que es realitzaran proves de diagnòstic, entre altres.

En què consisteix una UVI mòbil?

L’UVI mòbil, per la seva part, és un vehicle adaptat (tipus C) per a l’assistència sanitària intensiva en cas d’emergència.

L’UVI mòbil té un objectiu diferent de la resta de tipus d’ambulàncies: estabilitzar al pacient en el servei d’urgències abans d’iniciar el trasllat.

Per aquest motiu, és un vehicle que compta amb més equipament, ja que pot trobar-se amb diverses situacions. És imprescindible que estigui dotat tècnicament per a traslladar persones en situació vital de risc.

L’equipament d’una UVI mòbil

Dins d’una UVI mòbil es troben elements com un dispositiu d’oxigen, respirador mecànic, ventilador manual tipus pilota i vàlvula unidireccional o un desfibril·lador semiautomàtic.

Altres elements necessaris perquè una UVI mòbil pugui complir amb la seva funció són:

 • Materials de punció i canalització venosa
 • Esfigmomanòmetre, estetoscopi, llanterna d’exploració
 • Equip d’aspiració elèctrica
 • Laringoscopi i intubació traqueal
 • Màscara de ventilació
 • Materials fungibles que donen suport a la ventilació
 • Kit de reanimació per a adults i nens
 • Material d’immobilització (collet, fixació MMII, MMSS i columna)
 • Contenidor refrigerat
 • Diversos tipus de medicaments poden fer front a diferents situacions i necessitats.

A més, els materials quirúrgics, de curat i els equips de sondatge i drenatge, també són presents. De la mateixa manera que succeeix amb les ambulàncies bàsiques.

Una particularitat del material de l’UVI mòbil és que ha d’estar marcat amb un codi de color per a determinar el material més adequat, segons la naturalesa de l’emergència.

Una vegada en el seu lloc, els tècnics i infermeres han de tractar d’estabilitzar ràpidament la condició del lesionat o del pacient. És possible que necessitin assistència «in situ» per a estabilitzar els signes vitals abans que puguin ser transferits.

 

El personal d’una UVI mòbil

En les ambulàncies que realitzen trasllats urgents com és el cas de l’UVI mòbil, el conductor també ha de comptar amb el títol de tècnic d’emergències sanitàries (TES). 

Això es deu al fet que també s’encarrega del suport vital bàsic i presta assistència inicial com immobilitzar lesions, realitzar reanimacions, primers auxilis. A més d’un TES, s’ha de comptar amb personal mèdic i personal d’infermeria.

En definitiva, l’UVI mòbil compta amb un equip format pel conductor tècnic d’emergències sanitàries (TES), personal mèdic i infermeria que s’encarreguen de l’atenció i vigilància intensiva del pacient durant el transcurs del trasllat.

La importància d’una UVI mòbil

Com hem comentat al llarg de l’article, l’UVI mòbil disposa d’una dotació necessària que permet prestar assistència sanitària in situ als pacients crítics, en el menor temps possible, amb personal especialitzat i amb els elements per a la realització de maniobres de suport vital avançat.

A l’hora d’afrontar accidents, emergències i catàstrofes, la disponibilitat d’una UVI mòbil és fonamental. Una bona feina amb aquest tipus d’unitats pot salvar vides.