GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS

CONEIX GRUP LA PAU

CONEIX GRUP LA PAU

Per a conèixer la història de Grup La Pau cal viatjar en el temps quaranta anys enrere, quan un grup de professionals i amics va decidir unir els seus esforços per impulsar, amb il·lusió i valentia, un projecte amb una clara vocació de servei ciutadà.

Un equip de 13 persones i un capital de 1.300.000 pessetes van ser suficients per fundar, el 1983 a Badalona, ​​aquesta cooperativa -registrada com a Societat Cooperativa de Treball Associat- especialitzada en el trasllat de malalts/tes, accidentats/des i / o persones amb mobilitat reduïda en ambulància.

En aquests quaranta anys d’història, la companyia ha evolucionat, ha ampliat la seva cartera de serveis, ha renovat múltiples de vegades la seva flota de vehicles per adaptar-la i incorporar els últims avenços tecnològics i ha traslladat a milions de pacients arreu del territori català.

Una evolució gradual i necessària que ha portat a Grup La Pau a convertir-se, en l’actualitat, en una de les companyies pioneres en la prestació de serveis de transport sanitari, adaptat i serveis preventius.

Àmbit territorial d’actuació

L’àrea d’influència de Grup La Pau es concentra a Catalunya i Euskadi. En els seus inicis, la cooperativa prestava els seus serveis a Badalona i rodalies, fins que l’any 2000 es va adjudicar el transport sanitari del Servei Català de Salut, situant-se com la concessionària exclusiva de les zones del Barcelonès Nord i la costa del Maresme fins a Mataró.

Aquesta fita va marcar un canvi significatiu en l’estratègia de la companyia, ja que la vinculació amb la Generalitat de Catalunya ha anat creixent de forma exponencial, fins a aconseguir l’adjudicació del concurs del Servei Català de Salut i el concurs del SEM a la zona del Barcelonès Nord i Maresme.

Recentment, un altre fet històric està marcant el desenvolupament actual de La Pau, doncs l’adjudicació al març de 2020 del contracte per prestar el servei públic de transport sanitari i assistència a emergències sanitàries per a la xarxa de transport sanitari urgent (RTSU) d’Euskadi ha permès situar a la companyia en un nou escenari, doblant pràcticament el seu volum en matèria de recursos humans i xifra de negocis respecte 2019.

Tanmateix, la cooperativa ha potenciat també, en els últims anys, l’àrea de transport adaptat (autobusos), per a prestar els seus serveis a entitats públiques com l’Ajuntament de Badalona, ​​l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, el Consell Comarcal del Maresme, el Consell Comarcal del Barcelonès, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

Una cooperativa al servei de la ciutadania

La família ha crescut fins a ser, en l’actualitat, 75 socis/sòcies i una plantilla de 1120 treballadors/es que conserven intactes els valors intrínsecs del grup: atenció ciutadana, qualitat, eficàcia, innovació i solidaritat.

Com a cooperativa, l’estructura organitzativa de Grup La Pau es divideix en una Assemblea i un Consell Rector. L’Assemblea, que es convoca semestralment en els mesos de juny i desembre, és el màxim òrgan decisori en què s’expressa la voluntat social de La Pau, S.C.C.

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la Pau, S.C.C., la funció del qual se centra en la gestió social i la direcció d’acord amb els manaments i les directrius establertes per l’Assemblea. Els membres que formen part del Consell Rector es trien per Assemblea mitjançant votació secreta dels socis/sòcies i treballadors del grup per un període de 4 anys. Aquest consell compta amb la figura d’un president.

La relació completa és la següent:

LA PAU, S.C.C. – 

La família ha crescut fins a ser, en l’actualitat, 75 socis/sòcies i una plantilla de 1120 treballadors/es que conserven intactes els valors intrínsecs del grup: atenció ciutadana, qualitat, eficàcia, innovació i solidaritat.

Com a cooperativa, l’estructura organitzativa de Grup La Pau es divideix en una Assemblea i un Consell Rector. L’Assemblea, que es convoca semestralment en els mesos de juny i desembre, és el màxim òrgan decisori en què s’expressa la voluntat social de La Pau, S.C.C.

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la Pau, S.C.C., la funció del qual se centra en la gestió social i la direcció d’acord amb els manaments i les directrius establertes per l’Assemblea. Els membres que formen part del Consell Rector es trien per Assemblea mitjançant votació secreta dels socis/sòcies i treballadors del grup per un període de 4 anys. Aquest consell compta amb la figura d’un president.

La relació completa és la següent:

LA PAU, S.C.C. –