GRUP LA PAU
 • Spanish
 • Català
 • Basque
ACCESOS

RECURSOS HUMANS

RECURSOS HUMANS

ENFOCATS EN LES PERSONES

Les persones són, per Grup La Pau, el core de la seva companyia: tant el personal que formen el grup, com totes aquelles persones que es beneficien dia rere dia dels seus serveis.

Si ens remuntem als seus inicis, Grup La Pau va néixer de la unió d’un grup de persones amb una clara vocació de servei ciutadà. La seva estructura organitzativa, com a cooperativa, i la seva excel·lència professional a l’hora de prestar qualsevol tipus de servei, reflecteixen el compromís de la companyia amb les persones.

En l’actualitat, Grup La Pau compta amb una plantilla de 1120 persones treballadores enfocades en la prestació d’un servei professional de primer nivell, on  el tracte humà és un dels eixos principals.

Així mateix, la cooperativa sempre s’ha guiat sota les directrius d’una política d’igualtat de tracte i oportunitats per a tots dos sexes, en qualsevol àmbit de la companyia.

CONSULTA LA POLÍTICA D’IGUALTAT DE GRUP LA PAU

ENFOCATS EN LES PERSONES

Les persones són, per Grup La Pau, el core de la seva companyia: tant el personal que formen el grup, com totes aquelles persones que es beneficien dia rere dia dels seus serveis.

Si ens remuntem als seus inicis, Grup La Pau va néixer de la unió d’un grup de persones amb una clara vocació de servei ciutadà. La seva estructura organitzativa, com a cooperativa, i la seva excel·lència professional a l’hora de prestar qualsevol tipus de servei, reflecteixen el compromís de la companyia amb les persones.

En l’actualitat, Grup La Pau compta amb una plantilla de 1120 persones treballadores enfocades en la prestació d’un servei professional de primer nivell, on  el tracte humà és un dels eixos principals.

Així mateix, la cooperativa sempre s’ha guiat sota les directrius d’una política d’igualtat de tracte i oportunitats per a tots dos sexes, en qualsevol àmbit de la companyia.

CONSULTA LA POLÍTICA D’IGUALTAT DE GRUP LA PAU

FORMACIÓ CONTINUA

Un dels aspectes amb els que la cooperativa ha fet més èmfasi des dels seus inicis ha estat la formació contínua de tots i totes els seus professionals.

La reestructuració i canvis constants en el sector sanitari, així com l’adaptació als canvis de normativa i l’adequació dels mitjans tècnics i humans a les innovacions tecnològiques, sumat a l’exigència per part dels/les usuaris/àries finals de la millora de la qualitat dels serveis, precisa la necessitat d’un pla professional de formació contínua.

En aquest cas, des de Grup La Pau s’impulsen diferents formacions basades en:

 • Millora de la competència i qualificació professional de totes les persones treballadores de la cooperativa. Es defineix un itinerari professional comú en funció del treball realitzat, que s’ajusta als estàndards formatius prèviament definits.
 • Adaptació i qualificació del personal de nova incorporació en matèria sanitària. Es presta especial atenció a la selecció i reclutament del personal, així com en les polítiques de comunicació interna i motivació de totes les persones treballadores.
 • Implementació de les innovacions tecnològiques: amb l’objectiu que tots els i les professionals coneguin i utilitzin els mitjans tècnics més eficients del mercat.
 • Millora de la gestió de la cooperativa, promovent la seva adaptació en previsió de dificultats a futur, així com mitjançant accions dinamitzadores de formació i reciclatge.
 • Assegurar la seguretat en el treball i la prevenció dels possibles riscos laborals, així com establir normatives en les relacions laborals i les polítiques de reglamentació interna.
 • Mantenir i millorar les competències professionals transmetent als i les professionals els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries sobre la seva àrea específica de formació, per garantir la prestació d’un servei de qualitat òptim.

Tanmateix, des de 2006, la cooperativa compta amb un Pla Estratègic en matèria de Recursos Humans que estipula les principals accions formatives. En aquest document es va establir com a prioritat:

 • La recopilació i selecció de fonts secundàries
 • La realització de sessions especifiques amb el personal tècnics de transport sanitari
 • Entrevistes amb el personal directiu de manera periòdica
 • Observació directa de l’acompliment laboral
 • Qüestionari per la plantilla sobre les seves expectatives formatives, motivacions, etc.
 • Enquestes a usuaris i usuàries per revisar, analitzar i posteriorment avaluar el pla estratègic

Vols unir-te al nostre equip? Envia’ns el teu CV!