GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS
tecnologia transporte sanitario

La importància de la tecnologia al transport sanitari

La tecnologia al transport sanitari juga un paper clau. Es tracta d’un element imprescindible per garantir el correcte funcionament de tots els serveis de transport sanitari.  

Són moltes les empreses de transport sanitari que s’han anat adaptant i incorporant noves eines, dispositius i softwares d’última generació tant en les seves flotes com en els seus equips de coordinació.   

És per això que en aquest article coneixerem el rol que té la tecnologia a Grup La Pau.  

La tecnologia al transport sanitari de Grup La Pau 

A Grup La Pau apostem per una tecnologia puntera per poder oferir un servei professional eficient i de qualitat.  

De fet, la tecnologia forma part d’un dels pilars fonamentals de la cooperativa. Creiem que ée imprescindible comptar amb recursos tècnics d’última generació per poder realitzar els nostres serveis com les intervencions o els trasllats amb les màximes garanties.  

Concretament, la nostra flota de vehicles de transport sanitari, adaptat i discrecional, a més dels nostres vehicles de suport logístic i coordinació es renoven de manera periòdica. Només així és possible incorporar tots els avanços tecnològics que sorgeixen en matèria sanitària.  

Un dels canvis més importants referent a la tecnologia i el sector sanitari és la flota de Grup La Pau, entre la qual es troben ambulàncies 100% elèctriques. Aquestes ambulàncies, que són les primeres a Catalunya i Espanya, no generen emissions contaminants i es mouen amb més llibertat per les diferents poblacions on oferim transport sanitari no urgent.  

A més d’aquest gran canvi que millora la sostenibilitat i conducció de les ambulàncies, Grup La Pau segueix els últims avanços sanitaris en aparotologia per poder aplicar-los als seus serveis.   

 La tecnologia i el sector sanitari 

És important destacar que el sector sanitari i de les ambulàcies és un dels més dinàmics i que es troba en constant evolució, per tant els canvis són habituals. 

De la mateixa manera que succeeix amb la formació, la tecnologia és un aspecte imprescindible en multitud de sectors. No obstant això, a l’àmbit sanitari tant la formació com la tecnologia cobren encara més importància. Això és perquè es tracta d’un sector on la reestructuració és protagonista. 

Per aquest motiu, es considera adaptar constantment els recursos de la companyia, és a dir, la flota i els aparells utilitzats, amb l’objectiu que l’equip de professionals treballi en les millors condicions i amb els recursos d’última generació. D’aquesta manera, la cura i el tracta amb el pacient es veurà afavorida.