GRUP LA PAU
 • Spanish
 • Català
 • Basque
ACCESOS

TRANSPORT SANITARI NO URGENT

TRANSPORT SANITARI NO URGENT

A Grup La Pau realitzem el servei de transport sanitari no urgent, que es caracteritza pel trasllat especial de persones que, per una impossibilitat física o bé per causes exclusivament clíniques, no poden utilitzar el transport ordinari per desplaçar-se fins al centre, servei o centre mèdic on han de rebre l’assistència sanitària.

Tanmateix, aquest tipus de servei també cobreix el trasllat del pacient -amb les característiques anteriorment descrites- des del centre mèdic fins al seu domicili després de rebre l’assistència mèdica, sempre que persisteixin les causes que justifiquin la necessitat de realitzar aquest trasllat mitjançant un vehicle preparat per a tal fi.

LA FLOTA

La flota de vehicles sanitaris no urgents està formada per:

 • Ambulàncies no assistencials individuals: el servei s’ofereix per a una sola persona, de manera que el vehicle incorpora una llitera
 • Ambulàncies no assistencials col·lectives: per a un màxim de sis persones.
 • Ambulàncies bariàtriques
20190919175548__I4A7084_1-01-002-1000x655
I4A8274-1000x600

EQUIP

L’equip que garanteix el trasllat del pacient fins al centre mèdic de referència amb les màximes garanties està format per:

 • Conductor tècnic d’emergències sanitàries (TES)
 • Tècnics Sanitaris d’Emergències (TES)
 • Auxiliar amb certificat professional de transport sanitari

SERVEIS

En funció del temps, el servei de transport assistencial no urgent es classifica en:

 • Servei programat: si s’ha contractat amb 24 hores d’antelació.
 • Servei no programat: si s’ha de realitzar en un moment determinat i no previst, com podria ser per exemple per una alta d’urgències o bé per realitzar algun tipus de prova diagnòstica en un altre centre mèdic.
20190919175952__I4A7102-01-002-1-1000x700

TIPUS D’ASSISTÈNCIES

El nostre servei de transport sanitari no urgent cobreix diferents tipus d’atencions:

 • Transport sanitari: el servei de trasllat de pacients l’estat físic dels quals els impossibilita el seu desplaçament fins al centre mèdic amb un vehicle ordinari. Es presta exclusivament a administracions públiques i mútues (per a la plantilla d’una empresa o les persones associades d’una mútua de treball).
 • Repatriacions i trasllats (locals, nacionals o internacionals): el servei de repatriació sanitària s’ofereix tant a administracions públiques com mútues i particulars que requereixen el trasllat del/la pacient des del país de destinació fins al país d’origen. Aquest tipus de servei es presta quan el/la pacient necessita, per una situació imprevista greu, rebre un tractament mèdic adequat que no és possible realitzar en el lloc de l’incident.

Les repatriacions sanitàries han de complir amb la normativa, legislació i procediments que marca el país d’origen, de manera que sempre que es donin les condicions sanitàries i burocràtiques adequades es realitza el servei.

En el cas de Grup La Pau, comptem amb una flota d’ambulàncies adaptades per al trasllat del/la pacient des del centre mèdic fins al mitjà d’aerotransport corresponent, així com en el transcurs del trajecte invers, és a dir, des del mitjà de aerotransport fins a l’hospital.

Tanmateix, també ens encarreguem del trasllat de pacients, ja sigui dins de la mateixa comunitat autònoma o bé entre diferents comunitats autònomes, que necessiten rebre assistència mèdica en un altre hospital, així com del trasllat de tornada al seu lloc d’origen.

 • Acompanyament de personal sanitari: aquest tipus de servei es presta únicament a particulars que necessiten rebre assistència sanitària, com per exemple visites programades a un centre de rehabilitació durant un període determinat sense disposar de mitjans propis per realitzar aquest trasllat. Grup La Pau ofereix aquest servei d’acompanyament amb professionals sanitaris/àries que garanteixen el trasllat del/la pacient en condicions òptimes, tant en una atenció de qualitat, com en l’eficiència i immediatesa del servei.
I4A8240-1000x560

DIRIGIT A

Grup La Pau dona el servei de transport sanitari no urgent a:

Necessites aquest servei? Deixa’t assessorar pels nostres professionals!