GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS

FLOTA DE VEHICLES

FLOTA DE VEHICLES

Grup La Pau compta amb una flota de 427 vehicles sanitaris condicionats per a la prestació de serveis de transport sanitari urgent, no urgent, transport adaptat i serveis preventius dels quals 116 són elèctrics. Tots els vehicles es troben equipats i adaptats segons la normativa fixada en el Reial decret 836/2012.

La renovació de la flota de vehicles es realitza cada cert període de temps amb la finalitat d’incorporar els últims avanços tecnològics en matèria sanitària. Disposem del DISTINTIU DE GARANTIA DE QUALITAT AMBIENTAL DE FLOTES DE VEHICLES, des del 9 de novembre de 2020 i aquest passat any 2021, ens va anar atorgat el premi com a millor Flota Ecològica d’Espanya per AEGFA (Associació Espanyola de Gestors de Flota i de mobilitat)

Per a Grup La Pau és primordial dotar els seus equips dels recursos necessaris per prestar un servei de qualitat i eficient on la immediatesa, els instruments i la intervenció humana són factors claus.

“Renovem la nostra flota periòdicament per incorporar els últims avenços”

¿Quins són els vehicles que formen la flota de vehicles sanitaris de Grup La Pau?

La flota de vehicles de la cooperativa badalonina es divideix en:

405 de transport sanitari0%
9 de transport adaptat i discrecional0%
11 vehicles de supervisió i/o de suport logístic0%
2 vehicles de serveis socials0%

Transport sanitari no urgent (TSNU)

Es tracta de vehicles adaptats per a la prestació de serveis de transport sanitari no urgent (TSNU) per a col·lectius i particulars. Aquest tipus d’ambulàncies assistencials són les de tipus A i es classifiquen en:

Ambulàncies no assistencials individuals

Vehicles adaptats per al trasllat de pacients que no requereixen cap urgència. Es coneixen com les ambulàncies convencionals i s’utilitzen per al trasllat programat de pacients a centres mèdics o altes hospitalàries que no requereixen assistència mèdica en ruta. Aquest tipus de vehicle està adaptat per al transport individual en butaca, llitera o cadira de rodes.

Les ambulàncies no assistencials individuals compten amb un equip format pel/per la conductor/a tècnic/a d’emergències sanitàries (TES) i els/les tècnics/ques sanitaris/àries d’emergències (TES).

Ambulàncies no assistencials colectives

Vehicles adaptats per al trasllat de diferents pacients al mateix moment que no requereixen cap urgència. Es fan servir per al trasllat programat de pacients a centres mèdics que no requereixen assistència mèdica en ruta. Aquest tipus de vehicle està adaptat per al transport col·lectiu de persones amb algun tipus de dificultat motriu -mobilitat reduïda- que necessiten tractaments específics com, per exemple, diàlisi o bé rehabilitació.

Les ambulàncies no assistencials col·lectives compten amb un equip format pel conductor tècnic d’emergències sanitàries (TES), un auxiliar amb certificat professional de transport sanitari i els/les tècnics/ques sanitaris/àries d’emergències (TES).

Transport sanitari urgent (TSU)

Es tracta de vehicles adaptats per a la prestació de serveis de transport sanitari urgent (TSU). Aquest tipus d’ambulàncies assistencials es divideixen en tipus B i tipus C i ambulàncies bariàtriques:

Ambulàncies assistencials de suport vital bàsic (SVB)

Vehicles adaptats per a l’assistència sanitària bàsica en cas d’emergències com, per exemple, un accident. Solen anar amb els senyals òptics i acústics

Les ambulàncies assistencials de suport vital bàsic compten amb un equip format pel/per la  conductor/a tècnic/a d’emergències sanitàries (TES) i els/les tècnics/ques sanitaris/àries d’emergències (TES).

Ambulàncies assistencials de suport vital avançat (SVA)

Vehicles adaptats per a l’assistència sanitària intensiva en cas d’emergències. Es coneixen també com UVI Mòbil. El vehicle està dotat tècnicament per traslladar persones amb una situació vital de risc.

Les ambulàncies assistencials de suport vital avançat compten amb un equip format pel/per la  conductor/a tècnic/a d’emergències sanitàries (TES), personal mèdic i d’infermeria que s’encarreguen de l’atenció i vigilància intensiva del/la pacient durant el transcurs del trasllat.

Ambuláncies bariàtriques

Es tracta de vehicles adaptats tant per a la prestació de serveis de transport sanitari urgent (TSU) com de transport sanitari no urgent (TSNU). Les ambulàncies bariàtriques, conegudes com UVI bariàtrica, són vehicles dissenyats per al trasllat, de manera confortable, de pacients amb un pes superior als 150 quilograms. Tanmateix, també s’empra aquest tipus de vehicles per al trasllat de nadons que necessitin incubadora. Aquest tipus de vehicle disposa d’un conjunt de llitera elèctrica i rail mòbil amb una elevada capacitat de càrrega igual o superior als 300 quilograms, així com un sistema d’ancoratge.

Vehicles de transport adaptat i discrecional

Flota de vehicles de transport adaptat i discrecional

Grup La Pau compta també amb una flota d’autocars -mini busos i autocars de fins a 54 places- per prestar el servei de transport adaptat i discrecional a aquelles entitats, públiques o privades, que ho necessitin.

La flota d’autobusos està adaptada a persones amb mobilitat reduïda (PMR), per assegurar un òptim trasllat amb les màximes garanties de confort i seguretat.

Flota de vehicles de coordinació i / o suport logístic

Tanmateix, la flota està integrada també pels vehicles de coordinació, un recurs d’intervenció sense la capacitat de transportar persones ferides.

Finalment, la cooperativa compta amb vehicles de suport logístic, com els vehicles d’intervenció ràpida destinats a cobrir emergències en esdeveniments de gran afluència, així com amb un hospital de campanya, una unitat mèdica mòbil per atendre qualsevol emergència in situ de manera provisional, fins que es pugui traslladar a les persones ferides a l’hospital. Aquest tipus de recursos es destinen per a emergències amb nombroses persones que han de ser ateses de manera immediata, de manera que és habitual disposar-ne en actes preventius multitudinaris, com ara esdeveniments esportius, culturals o festivals.