GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS

Qualitat i responsabilitat

Qualitat i responsabilitat

Compromesos amb un servei sociosanitari eficient i de qualitat

Grup La Pau es troba altament compromesa amb la prestació d’un servei sociosanitari de qualitat, de manera que compta amb diferents protocols de control per assegurar que es compleixin els estàndards exigits.

L’entitat disposa d’un sistema integrat de gestió de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals, la implementació de la qual abasta a totes les persones treballadores amb l’objectiu de fer-les partícips i assegurar la seva correcta consecució. Aquest procés es revisa de forma periòdica per assegurar la conveniència, adequació i eficàcia i detectar les possibles oportunitats de millora que es puguin implementar en el sistema de qualitat, així com els canvis que són necessaris efectuar per corregir alguns dels processos ja en curs.

La implicació de tot l’equip humà és essencial per prestar un servei eficient i de qualitat. Conscients del paper crucial que exerceix tot l’equip de professionals que conformen el grup per oferir els estàndards de qualitat marcats per la cooperativa, Grup La Pau posa a disposició de la seva plantilla tots els recursos necessaris -tant humans com tecnològics- per a la millora contínua de els processos.

Tanmateix, l’entitat realitza periòdicament processos de control de qualitat a tots els nivells, per mesurar les millores implementades i establir protocols d’actuació que optimitzin aquells processos o aspectes que es considerin necessaris.

CONSULTA EL MANIFEST DE LA POLÍTICA DE GRUP LA PAU

Grup La Pau es troba altament compromesa amb la prestació d’un servei sociosanitari de qualitat, de manera que compta amb diferents protocols de control per assegurar que es compleixin els estàndards exigits.

L’entitat disposa d’un sistema integrat de gestió de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals, la implementació de la qual abasta a totes les persones treballadores amb l’objectiu de fer-les partícips i assegurar la seva correcta consecució. Aquest procés es revisa de forma periòdica per assegurar la conveniència, adequació i eficàcia i detectar les possibles oportunitats de millora que es puguin implementar en el sistema de qualitat, així com els canvis que són necessaris efectuar per corregir alguns dels processos ja en curs.

La implicació de tot l’equip humà és essencial per prestar un servei eficient i de qualitat. Conscients del paper crucial que exerceix tot l’equip de professionals que conformen el grup per oferir els estàndards de qualitat marcats per la cooperativa, Grup La Pau posa a disposició de la seva plantilla tots els recursos necessaris -tant humans com tecnològics- per a la millora contínua de els processos.

Tanmateix, l’entitat realitza periòdicament processos de control de qualitat a tots els nivells, per mesurar les millores implementades i establir protocols d’actuació que optimitzin aquells processos o aspectes que es considerin necessaris.

CONSULTA EL MANIFEST DE LA POLÍTICA DE GRUP LA PAU