GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS
transport sanitari no urgent

Saps en què consisteix el transport sanitari no urgent? Et resolem tots els dubtes

El transport sanitari no urgent és una modalitat de transport sanitari programat. Se sol·licita amb suficient antelació per a permetre adequar els recursos disponibles. Es coneix el lloc i el moment d’inici, i el lloc i el moment de fi, i permet fer una previsió de recursos humans i materials.

Aquest tipus de servei es realitza amb vehicles especialment condicionats i amb personal amb una formació adequada. El trasllat es produeix entre el domicili d’un usuari i un centre mèdic, o al revés, o bé entre dos centres, per a la realització de proves de diagnòstic o terapèutiques.

Tipus de transport no urgent

  • Transport diferit: aquell servei que es comunica per a la seva realització a les empreses prestatàries sense antelació i que compten amb un marge d’espera de 30 a 180 minuts, ampliables per a aquelles altes no prioritàries.
  • Transport programat: el que se sol·licita amb almenys 12 hores d’antelació a les empreses prestatàries per a la seva realització. Pot ser puntual (trasllat per a consultes) o prolongat (rehabilitació, hemodiàlisi…).

Qui pot utilitzar-ho?

Es tracta d’una prestació facilitada pel sistema nacional de salut i finançada per la seguretat social, per la qual cosa aquest servei se li pot facilitar a qualsevol persona.

Qui ho sol·licita?

Es requereix d’una ordre de trasllat del metge per a la utilització del servei d’ambulància.

Aquesta sol·licitud es realitzarà quan existeixi una impossibilitat física o altres causes exclusivament mèdiques que impedeixin o incapacitin al pacient a utilitzar el transport ordinari.

Com saber si el trasllat s’ha programat:

Una vegada que el centre mèdic i l’empresa gestora del transport no urgent hagin rebut la sol·licitud, trucaran al pacient per a confirmar les seves dades, horaris de recollida i centres de destí.

Com es realitza el trasllat?

Els trasllats es realitzen en rutes predeterminades i consensuades amb els diferents centres sanitaris i adaptats a les característiques de cada centre i dels usuaris que acudeixin a ells.

La dotació de les ambulàncies que ofereixen aquest servei està composta per 1 o 2 tècnics en emergències sanitàries.

Tipus d’ambulàncies:

El servei de transport sanitari no urgent es realitza mitjançant les ambulàncies no assistencials. Existeixen 2 tipus:

  • Ambulàncies de Trasllat Individual: són vehicles que possibiliten el trasllat d’un pacient, tant en llitera com en la seva pròpia cadira de rodes.
  • Ambulàncies de Trasllat Col·lectiu: aquestes possibiliten el trasllat de fins a 6 pacients simultàniament, podent anar fins a dos d’ells en la seva pròpia cadira, segons la disposició de l’ambulància.

En cas de requerir servei de transport sanitari no urgent compta amb nosaltres. Ens avalen més de 35 anys d’experiència. Contacta’ns!