GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS
serveis en una ambulancia

Quins tipus de serveis en una ambulància existeixen?

Els tipus de serveis en una ambulància són determinats per l’emergència, urgència o propòsit del trasllat dels pacients. Cada situació en la qual ha d’intervenir una ambulància requereix d’un vehicle amb equipament i dotació especialitzada que permetrà el trasllat a un centre hospitalari o bé realitzar el servei en el lloc.

Quan es coneix el diagnòstic mèdic del pacient, o el tipus d’esdeveniment en el qual es requereix el servei, es decideix llavors el tipus de servei que s’ha d’oferir amb l’ambulància.

La importància dels diferents serveis en una ambulància

Cada tipus d’ambulància està equipada amb material i personal mèdic diferent, per la qual cosa es poden oferir diferents segons amb cada una de les tipologies. Per aquest motiu hem de saber com és el servei que oferirem, abans de decidir quina tipologia d’ambulància utilitzar.

Actualment, les empreses d’ambulàncies davant la pandèmia produïda pel COVID, hem ampliat els nostres recursos i equipaments per a traslladar a pacients amb simptomatologia del virus o els diagnòstics del qual són positius.

A més dels serveis coneguts de trasllats d’urgències no vitals i vitals, les ambulàncies també poden cobrir esdeveniments per a empreses privades o públiques. Aquests esdeveniments permeten desplaçar una ambulància al lloc deteminat per a prestar el servei de prevenció i assistència de pacients en el lloc de l’acte.

Com ja hem comentat, és important conèixer els serveis en ambulància que ofereix cada empresa per a cada tipologia d’emergència sanitària, i quin vehicle s’ha d’usar en cada ocasió.

Serveis en ambulància de Grup La Pau

Grup La Pau compta amb una consolideu trajectòria en la prestació de serveis sanitaris. Els diferents serveis en ambulància que oferim són:

  • Transport sanitari urgent – consisteix en el trasllat de pacients que es troben en una situació crítica fins a l’hospital o centre mèdic més pròxim amb les màximes garanties i el mínim temps possible.
  • Transport sanitari no urgent – es caracteritza pel trasllat especial de persones que, per una impossibilitat física o bé per causes exclusivament clíniques, no poden utilitzar el transport ordinari per a desplaçar-se fins al centre, servei o establiment mèdic on han de rebre l’assistència sanitària.
  • Cobertura sanitària d’esdeveniments – prestem dos tipus de serveis en ambulància: cobertura sanitària d’esdeveniments de petit, mitjà i gran format, i l’elaboració de Plans d’Autoprotecció (PAU). Aquest servei s’ofereix tant a administracions o institucions públiques, com a empreses o organitzacions privades i particulars.
  • Transport amb unitats de gran capacitat – comptem amb autocars adaptats per a usuaris amb alguna mena de discapacitat, i també oferim transport discrecional.

En cas de requerir servei de transport en ambulància compta amb Grup La Pau. Ens avalen més de 35 anys d’experiència.

Contacta’ns!