GRUP LA PAU
 • Spanish
 • Català
 • Basque
ACCESOS
transporte sanitario no urgente

Característiques del transport sanitari no urgent

El transport sanitari no urgent és aquell que es caracteritza pel trasllat especial de persones, que per la seva mobilitat reduïda o bé per causes exclusivament clíniques, no poden utilitzar el transport ordinari per a desplaçar-se fins al centre hospitalari o establiment mèdic en el qual ha de rebre l’assistència sanitària.

Aquest transport sanitari no urgent també cobreix el trasllat del pacient o malalt des del centre hospitalari fins al seu domicili després de rebre l’assistència mèdica, sempre que persisteixin les causes que justifiquin la necessitat de realitzar el trasllat mitjançant una ambulància condicionada per a tal fi.

Flota de vehicles per al transport no urgent

A Grup La Pau comptem amb una flota de 178 vehicles sanitaris, entre els quals es troben les ambulàncies no assistencials, que són les que s’usen per a oferir el servei de transport sanitari no urgent.

Existeixen 3 tipus de vehicles per a realitzar el servei anteriorment explicat:

 • Ambulàncies no assistencials individuals – el servei s’ofereix a una sola persona, per la qual cosa l’ambulància incorpora una llitera.
 • Ambulàncies no assistencials col·lectives – per a traslladar a un màxim de sis persones.
 • Ambulàncies bariàtriques– dissenyades per al trasllat, de manera confortable, de pacients amb un pes superior als 150 quilos.

Equip necessari en les ambulàncies no assistencials

L’equip responsable del transport sanitari no urgent ha de garantir el trasllat del pacient fins al centre mèdic de referència amb les màximes garanties. Per això està compost per:

 • Conductor tècnic d’emergències sanitàries (TES)
 • Tècnics sanitaris d’Emergències (TES)
 • Auxiliar amb certificat professional de transport sanitari.

Serveis que ofereix el transport no urgent

El servei de transport no urgent es classifica en funció del temps:

 • Servei programat – si s’ha contractat amb 24h d’antelació
 • Servei no programat – si s’ha de realitzar en un moment determinat i no previst. Un exemple d’aquesta mena de servei seria un alta d’urgències o per a la realització d’alguna mena de prova diagnòstica.

Tipus d’assistència

El servei de transport sanitari no urgent de Grup La Pau cobreix diferents tipus d’atencions. Les principals són:

 • Transport sanitari – Oferim aquest tipus de trasllat de pacients l’estat físic dels quals impossibilita el seu desplaçament fins al centre mèdic amb un vehicle ordinari, a administracions públiques i mútues.
 • Repatriacions i trasllats – Aquest tipus de servei es presta quan el pacient necessita, per una situació imprevista greu, rebre un tractament mèdic adequat que no és possible realitzar en el lloc de l’incident. Oferim aquest servei a administracions públiques, mútues i particulars que requereixen el trasllat d’un pacient des del país de destinació fins al país d’origen
 • Acompanyament de personal sanitari – només l’oferim a particulars que necessiten rebre assistència sanitària i no disposen de mitjans propis per a realitzar aquest trasllat. Un exemple d’aquest tipus de transport sanitari no urgent seria acudir a un centre de rehabilitació durant un període determinat.

 En cas de requerir servei de transport sanitari no urgent compta amb nosaltres. Ens avalen més de 35 anys d’experiència. Contacta’ns!