GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS

Grup La Pau inicia procés de contractació

Tot i l’estat d’alarma causat per la COVID-19, la companyia espera recuperar part dels serveis preventius propis de la temporada estiuenca.

Grup La Pau obre un nou procés de contractació per omplir 15 vacants de Tècnics en Emergències Sanitàries per a la temporada d’estiu a Catalunya que se sumaran a la resta de professionals de la cooperativa que ja s’han format i han obtingut la titulació oficial de Tècnics en Emergències Sanitàries.

Manuel Romera, Director de Recursos Humans, explica que “volem iniciar el procés de selecció a principis del mes de juny per tal de cobrir totes les zones geogràfiques a temps. Tanmateix i per agilitzar el procés, recomanem que totes aquelles persones interessades en incorporar-se a la nostra cooperativa haurien d’enviar el seu currículum complet a través de la pàgina web de la cooperativa”.

La formació com a eix vertebrador

Des dels inicis, Grup La Pau ha apostat per la formació dels seus equips amb el propòsit de professionalitzar el sector del transport sanitari. Sota aquesta premissa va idear un Pla Formatiu ad-hoc per facilitar l’accés a l’obtenció del TES.

En aquesta línia, i per aconseguir els objectius marcats, Grup La Pau ofereix una plataforma e-learning que compta amb una oferta formativa significativa i actualitzada, amb un pes online acordat en el 75% de les hores curriculars d’unitats formatives concretes. Aquest fet ha permès incrementar la xifra d’assistents gràcies a la compatibilitat horària. A més a més, tot l’equip docent és personal intern de Grup La Pau que ha participat en el Màster d’Urgències i Emergències de l’IEM.