GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS

Qui Som

Qui Som

Per a conèixer la història de Grup La Pau cal viatjar en el temps trenta-cinc anys enrere, quan un grup de professionals i amics va decidir unir els seus esforços per impulsar, amb il·lusió i valentia, un projecte amb una clara vocació de servei ciutadà.

Un equip de 13 persones i un capital de 1.300.000 pessetes van ser suficients per fundar, el 1983 a Badalona, ​​aquesta cooperativa -registrada com a Societat Cooperativa de Treball Associat- especialitzada en el trasllat de malalts/tes, accidentats/des i / o persones amb mobilitat reduïda en ambulància.

En aquests trenta-cinc anys d’història, la companyia ha evolucionat, ha ampliat la seva cartera de serveis, ha renovat múltiples de vegades la seva flota de vehicles per adaptar-la i incorporar els últims avenços tecnològics i ha traslladat a milions de pacients arreu del territori català.

Una evolució gradual i necessària que ha portat a Grup La Pau a convertir-se, en l’actualitat, en una de les companyies pioneres en la prestació de serveis de transport sanitari, adaptat i serveis preventius.

Àmbit territorial d’actuació

L’àrea d’influència de Grup La Pau es concentra a Catalunya i Euskadi. En els seus inicis, la cooperativa prestava els seus serveis a Badalona i rodalies, fins que l’any 2000 es va adjudicar el transport sanitari del Servei Català de Salut, situant-se com la concessionària exclusiva de les zones del Barcelonès Nord i la costa del Maresme fins a Mataró.

Aquesta fita va marcar un canvi significatiu en l’estratègia de la companyia, ja que la vinculació amb la Generalitat de Catalunya ha anat creixent de forma exponencial, fins a aconseguir l’adjudicació del concurs del Servei Català de Salut i el concurs del SEM a la zona del Barcelonès Nord i Maresme.

Recentment, un altre fet històric està marcant el desenvolupament actual de La Pau, doncs l’adjudicació al març de 2020 del contracte per prestar el servei públic de transport sanitari i assistència a emergències sanitàries per a la xarxa de transport sanitari urgent (RTSU) d’Euskadi ha permès situar a la companyia en un nou escenari, doblant pràcticament el seu volum en matèria de recursos humans i xifra de negocis respecte 2019.

Tanmateix, la cooperativa ha potenciat també, en els últims anys, l’àrea de transport adaptat (autobusos), per a prestar els seus serveis a entitats públiques com l’Ajuntament de Badalona, ​​l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, el Consell Comarcal del Maresme, el Consell Comarcal del Barcelonès, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

Una cooperativa al servei de la ciutadania

La família ha crescut fins a ser, en l’actualitat, 75 socis/sòcies i una plantilla de 1120 treballadors/es que conserven intactes els valors intrínsecs del grup: atenció ciutadana, qualitat, eficàcia, innovació i solidaritat.

Com a cooperativa, l’estructura organitzativa de Grup La Pau es divideix en una Assemblea i un Consell Rector. L’Assemblea, que es convoca semestralment en els mesos de juny i desembre, és el màxim òrgan decisori en què s’expressa la voluntat social de La Pau, S.C.C.

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la Pau, S.C.C., la funció del qual se centra en la gestió social i la direcció d’acord amb els manaments i les directrius establertes per l’Assemblea. Els membres que formen part del Consell Rector es trien per Assemblea mitjançant votació secreta dels socis/sòcies i treballadors del grup per un període de 4 anys. Aquest consell compta amb la figura d’un president.

La relació completa és la següent:

LA PAU, S.C.C.L. – 

La família ha crescut fins a ser, en l’actualitat, 75 socis i una plantilla de 408 treballadors que conserven intactes els valors intrínsecs del grup: atenció ciutadana, qualitat, eficàcia, innovació i solidaritat.

Com a cooperativa, l’estructura organitzativa de Grup La Pau es divideix en una Assemblea i un Consell Rector. L’Assemblea, que es convoca semestralment en els mesos de juny i desembre, és el màxim òrgan decisori en què s’expressa la voluntat social de La Pau, S.C.C.

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la Pau, S.C.C.L., la funció del qual se centra en la gestió social i la direcció d’acord amb els manaments i les directrius establertes per l’Assemblea. Els membres que formen part del Consell Rector es trien per Assemblea mitjançant votació secreta dels socis i treballadors del grup per un període de 4 anys. Aquest consell compta amb la figura d’un president.

La relació completa és la següent:

LA PAU, S.C.C.L. – AMBULÀNCIES GRUP VILA i CRISOL, S.L.