GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS
unidades de soporte vital

Unitats de suport vital bàsic i avançat a Espanya

A Grup la Pau comptem amb ambulàncies assistencials, condicionades per a permetre l’assistència tècnica sanitària en ruta. Existeixen diversos tipus d’ambulàncies per a oferir transport sanitari urgent, però les més importants són les unitats de suport vital bàsic i les unitats de suport vital avançat.

Què són les unitats de suport vital bàsic?

Tal com acabem de comentar, són vehicles sanitaris que compten amb els recursos humans i tècnics necessaris per a realitzar el trasllat urgent de pacients i prestar suport vital bàsic instrumentalitzat.

La principal funció d’aquesta mena d’ambulàncies és la d’atendre les urgències i emergències extrahospitalàries en el lloc en què s’han produït, així com traslladar als pacients que ho requereixin, en les adequades condicions clíniques fins al centre hospitalari.

La capacitat d’aquestes ambulàncies és d’un sol pacient, i la dotació de personal per a aquesta mena de vehicle és d’un conductor tècnic d’emergències sanitàries (TES) i tècnics sanitaris d’emergències (TES).

Funció de les ambulàncies de suport vital avançat

Són ambulàncies l’equipament i la dotació de les quals permet prestar assistència sanitària in situ als pacients crítics, en el menor temps possible, amb personal especialitzat i amb els elements necessaris per a la realització de maniobres de suport vital avançat. Aquest tipus d’unitats es coneixen també com a UVI Mòbil.

Les ambulàncies assistencials de suport vital avançat compten amb un equip format pel conductor tècnic d’emergències sanitàries (TES), personal mèdic i infermeria que s’encarreguen de l’atenció i vigilància intensiva del pacient durant el transcurs del trasllat.

Per a Grup La Pau és primordial dotar a les seves ambulàncies assistencials dels recursos necessaris per a prestar un servei de qualitat i eficient en el qual la immediatesa, la aparatología i la intervenció humana són factors claus.

En cas de requerir servei d’una ambulància de suport vital bàsic o avançat compta amb nosaltres. Ens avalen més de 35 anys d’experiència. Contacta’ns!