GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS

Una tornada a l’escola amb la màxima seguretat

El compte enrere per a la tornada a l’escola ha començat. Enguany però, el retorn a les aules serà del tot diferent a causa del coronavirus. En el següent post t’expliquem quines són les accions i mesures de seguretat que es posaran en marxa als centres educatius per garantir la salut dels menors i de tot el personal educatiu.

Tot el que has de saber per a la tornada a l’escola

En primer lloc, una de les mesures que ha establert el govern espanyol és l’ús obligatori de mascaretes per parts dels infants i joves a partir dels sis anys. En el cas dels alumnes de secundària l’hauran de dur, a més a més dels espais comuns, dins l’aula també, mentre que els d’infantil i primària només l’hauran de portar en les zones comunes. Tot  i això, la Generalitat ha anunciat que en les zones amb menys risc epidemiològic, l’obligatorietat de la mascareta no serà fins als 12 anys.

Una altra de les accions que es duran a terme és prendre la temperatura a tots els alumnes per detectar possibles casos positius de coronavirus. Això sí, cada centre decidirà quan i com efectuar aquest control.  Alhora, es preveu l’entrada escalonada dels alumnes als centres per evitar al màxim les aglomeracions.

Paral·lelament, es crearan grups de convivència estable, que estableixen que en el cas de l’educació infantil i primària la ràtio d’alumnes per aula no serà superior a 20 nens/es. En el cas de secundària, el nombre d’estudiants per aula es reduirà en la mesura del que sigui possible.

Pel que fa al rentat de mans, el govern recomana un mínim de cinc vegades al dia per part de tots els alumnes, així com el rentat amb gel hidroalcohòlic cada matí abans d’entrar a l’escola o institut. També recomana, sempre que es pugui, la ventilació dels espais tancats.

Finalment, s’ha afegit una nova mesura no prevista en el pla d’actuació, com és el cribratge poblacional de 500.000 persones, entre el 15 d’aquest mes i el 15 de novembre. Aquests tests es duran a terme d’acord amb criteris epidemiològics i es faran tant als alumnes com als professors i altres membres dels centres educatius.

Si vols més informació sobre la Covid-19 i com cal actuar en risc de contagi, et recomanem  el següent post.