GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS
serveis preventius

Tot el que necessites saber sobre els serveis preventius

Qualsevol esdeveniment en el qual hi hagi participants o espectadors té un risc sanitari que ha de ser valorat per a poder preveure els possibles problemes que poden succeir durant el transcurs d’aquest, i contractar uns serveis preventius.

Aquesta cobertura sanitària d’esdeveniments, o serveis preventius, és l’estructura sanitària eventual que s’activa per a atendre una concentració de persones que es reuneix en àrees prefixades durant un temps concret i per una motivació concreta.

Aquest servei serà conforme amb el nombre de persones que assisteixen a l’acte, el motiu, la seva ubicació geogràfica respecte als centres mèdics pròxims, així com el nivell sanitari que es pretén cobrir.

Normativa dels serveis preventius

Segons la ubicació i l’activitat, la normativa d’aquests esdeveniments és diferent, però en les diferents tipologies s’indica que la responsabilitat de la seguretat recau sobre l’organitzador de l’esdeveniment.

És per aquest motiu que és molt important tenir en compte la contractació dels serveis preventius, així com planificar-los i gestionar-los de manera segura i exhaustiva.

A Grup La Pau som coneixedors de la normativa vigent i tenim més de 35 anys d’experiència en la planificació de dispositius de riscos previsibles, com són els serveis preventius d’esdeveniments.

Estudi previ

Abans de qualsevol acte és necessari realitzar un estudi dels riscos sanitaris mitjançant l’avaluació presencial de les instal·lacions, activitats que es realitzaran i el tipus de públic. Gràcies a aquest estudi es pot determinar l’equip humà i els recursos materials necessaris per a la correcta execució dels serveis preventius.

Grup La Pau és especialista no només en la cobertura mèdica d’esdeveniments, sinó també en la gestió durant totes les fases de preparació del projecte i de la coordinació de totes les entitats i equips intervinents en la seguretat i assistència sanitària.

Dispositius de cobertura sanitària

El nostre equip assistencial bàsic està format per professionals d’infermeria amb àmplia experiència en atenció de consultes mèdiques i urgències, per personal tècnic auxiliar i vehicles de transport sanitari.

Segons la tipologia dels serveis preventius contractats, es pot incloure personal mèdic, i fins i tot un coordinador del servei per a actes de gran envergadura.

Quan s’han de contractar?

S’ha de comptar amb serveis preventius en aquells espais i establiments amb un aforament autoritzat superior a 1000 persones, així com en espais de règim especial, amb qualsevol aforament autoritzat.

Requereixes aquest servei? Deixa’t assessorar pels nostres professionals!