GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS
transport sanitari a Barcelona

Servei de transport sanitari a Barcelona

Contractar una ambulància o un servei de transport sanitari a Barcelona és un fet bastant desconegut per a la majoria de les persones que es troben amb aquesta necessitat.

Què cal fer per a sol·licitar una ambulància? A qui truco? Què haig de demanar? Quant trigaran? T’ho expliquem en aquest article.

Què és el transport sanitari

El transport sanitari és el que es destina a persones amb alguna malaltia, accidentades o per una altra causa sanitària que els impossibilita l’ús del transport ordinari.

Hi ha diversos tipus de transport sanitari a Barcelona, cadascun dels quals és més adequat per a un tipus concret de pacient o de patologia, per la qual cosa és important conèixer-los, per a poder fer un bon ús d’aquests.

Transport sanitari urgent

Consisteix en el trasllat de persones en situació de malaltia crítica, des del lloc de l’accident fins al centre hospitalari o mèdic més pròxim.

Transport sanitari no urgent

Aquest servei implica el trasllat especial de pacients que sofreixen d’alguna impossibilitat física o per causes mèdiques, però de forma programada. Se sol·licita normalment amb antelació, per a permetre adequar els recursos disponibles.

Quan es pot sol·licitar el transport sanitari a Barcelona?

Aquest tipus de servei es pot sol·licitar quan el seu metge valori que existeix impossibilitat física o existeixin altres causes exclusivament mèdiques que li impedeixin o incapacitin a utilitzar el transport ordinari.

Al moment de sol·licitar el servei de transport sanitari a Barcelona s’ha de brindar una descripció detallada de l’accés al lloc, amb punts de referència, i la direcció exacta on es requereix l’atenció de la urgència. S’ha de brindar la informació completa que li sol·liciti el personal d’emergències per a facilitar la prestació del servei.

Serveis de Grup La Pau

Grup La Pau compta amb una consolidada trajectòria en la prestació de serveis de transport sanitari a Barcelona.

La principal àrea d’influència de la cooperativa són les zones del Barcelonès Nord i la costa de Maresme, fins a Mataró. A més, en els últims anys, s’ha potenciat el transport adaptat (autobusos), per a prestar serveis a entitats públiques de transport sanitari a Catalunya.

Grup La Pau s’ha convertit en un referent en la prestació de serveis de transport sanitari, adaptat i serveis preventius. Un ofici en el qual el temps, l’atenció i la cura prestada compten.

En cas de requerir servei de transport sanitari a Barcelona compta amb nosaltres. Ens avalen més de 35 anys d’experiència. Contacta’ns!