GRUP LA PAU
 • Spanish
 • Català
 • Basque
ACCESOS
quemaduras

Recomanacions d’actuació davant de cremades

Les cremades són lesions produïdes en l’organisme a conseqüència de l’acció del foc o per l’augment excessiu i local de la temperatura.

Tipus de cremades

Una cremada pot ser de primer grau, de segon o de tercer grau.

 • Primer grau – la pell presenta un color vermellós, però no es butllofa.
 • Segon grau – la capa exterior de la pell es crema i alguna part de la dermis es lesiona. La cremada és bastant dolorosa i surten butllofes.
 • Tercer grau – la pell es crema i es veu blanca o carbonitzada. L’epidermis i la dermis (les dues capes superiors de la pell) es lesiona irreversiblement.

En funció del fet que ha ocasionat la cremada, de la dimensió i de l’estat de la ferida, hem de seguir unes pautes diferents.

Com actuar

 1. Allunyar a la persona de la font de calor.cremades
 2. Retirar els objectes que poden molestar, com són anells o rellotges.
 3. Baixar la temperatura de la zona afectada, si pot ser aplicant aigua directament.
 4. Retirar la roba del lesionat, excepte aquelles peces que estan enganxades a la pell. En superfícies cremades extenses i quan la roba està molt adherida, és preferible no tocar-la.
 5. Mullar draps i aplicar-los sobre la cremada. Aquests es poden subjectar amb una bena, o bé sol·licitar a la persona afectada que els aguanti.
 6. Si és possible, elevarem la regió cremada, per a disminuir la inflamació.
 7. No aplicar cremes ni remeis casolans.

Quan acudir a un centre sanitari

Una vegada realitzades aquestes accions és important que la persona que ha sofert les cremades visiti un centre sanitari perquè se li pugui valorar, sobretot si apareixen butllofes o ferides en la zona de la cremada.

També s’ha d’acudir al centre hospitalari si la cremada s’ha produït en zones sensibles com la cara, les mans o la zona genital.

Amb més motiu si es tracta de gent gran o nens.