GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS
tipus d'ambulancies

Quins tipus d’ambulàncies existeixen?

Saps que existeixen diferents tipus d’ambulàncies en funció del seu ús i els seus tripulants? A Espanya existeix una normativa que regula els tipus d’ambulàncies existents, on s’estableixen les característiques tècniques, l’equipament sanitari i la dotació de personal de cadascuna d’elles.

Les diferents classes d’ambulàncies

Existeixen dos grans grups en la classificació de tipus d’ambulàncies: les ambulàncies assistencials i les ambulàncies no assistencials. A més, dins de cadascun d’aquests grups existeixen altres subgrups, que exposarem a continuació.

Ambulàncies no assistencials

Són les ambulàncies destinades al transport de pacients, no condicionada per a l’atenció sanitària d’aquests en ruta. Aquest tipus d’ambulàncies són utilitzades en el transport de pacients que per prescripció mèdica així ho necessitin, sempre tenint en compte que no es prevegi atenció mèdica durant el trajecte. Un dels exemples clar de l’ús d’aquestes ambulàncies no assistencials és per al trasllat de pacients a rehabilitació.

Dins de les ambulàncies no assistencials podem distingir dos subtipus de transport sanitari:

Ambulàncies no assistencials de classe A1

Destinades al transport de pacients en llitera, d’ús individual.

Ambulàncies no assistencials de classe A2

Destinades al transport col·lectiu de pacients, tenint en compte que només es pot realitzar sempre que els pacients no sofreixin malalties infeccioses o contagioses.

Els diferents grups d’ambulàncies no assistencials necessiten la mateixa dotació de personal, que consisteix en un conductor amb certificat de professionalitat de transport sanitari, i si és necessari, també es pot comptar amb un ajudant amb idèntica qualificació.

Ambulàncies assistencials

Són aquelles ambulàncies que estan condicionades per a l’atenció dels malalts en ruta. Dins d’aquesta categoria trobem els següents subgrups:

Ambulàncies assistencials de classe B

Destinades a oferir un suporto vital bàsic. Com a mínim han de comptar amb un conductor i un ajudant, tots dos amb titulació professional de tècnic en emergències sanitàries (TES).

Ambulàncies assistencials de classe C

Són les conegudes com a UVI Mòbil, i estan destinades a oferir un servei vital avançat al pacient. Aquests tipus d’ambulàncies han de comptar com a mínim amb un conductor que estigui en possessió del títol de formació professional de tècnic en emergències sanitàries i un infermer titulat. Si és necessari, aquest tipus d’ambulàncies també poden disposar d’un metge titulat.

En cas de requerir servei d’ambulància compta amb nosaltres. Ens avalen més de 35 anys d’experiència. Contacta’ns!