GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS
emergencias extrahospitalarias

Què són les urgències o emergències extrahospitalàries?

El sistema nacional de salut compta amb diversos àmbits organitzatius per a donar resposta a la demanda d’atenció sanitària urgent de la població. Una d’aquestes són les emergències extrahospitalàries.

Les urgències extrahospitalàries són les emergències sanitàries que es presten fora dels hospitals. Els motius més habituals de resposta d’aquests serveis d’emergències són els problemes cardíacs, accidents de trànsit o la inconsciència provocada per diverses causes. En totes aquestes situacions és necessari actuar de manera ràpida i eficaç, per la qual cosa és imprescindible comptar amb els serveis adequats i segurs que ofereixen les empreses de transport sanitari.

Composició de les emergències extrahospitalàries

Les urgències es componen de tres elements ben diferenciats:

  • Component prehospitalari
  • Centre de coordinació
  • Component hospitalari

Component prehospitalari

Les anomenades emergències extrahospitalàries són presents dins del component prehospitalari.

Aquestes situacions són ateses pel personal sanitari i els vehicles de transport sanitari amb els quals comptes les empreses d’ambulàncies.

Aquestes situacions són ateses pels vehicles de transport sanitari, les ambulàncies. Han de comptar amb capacitat per a efectuar l’estabilització del pacient, així com amb capacitat per a realitzar les mateixes actituds terapèutiques que el suport vital bàsic (SVB).

Centre de coordinació

Són els llocs en els quals es reben les trucades de socors i s’assigna el tipus de recurs adequat a l’emergència demandada. No es requereix del mateix personal mèdic ni vehicles en totes les emergències.

La coordinació dels diferents intervinents en l’atenció d’urgència es realitzarà, a través dels telèfons 112, 061 o altres, pels centres coordinadors d’urgències i emergències sanitàries, que garantiran, les 24 hores, l’accessibilitat i la coordinació dels recursos disponibles per a aquesta mena d’atenció.

Hospitals

Encara que no és competència de l’empresa encarrega del transport sanitari, si s’ha de tenir en compte, ja que és el destí final al qual s’emporta als pacients que han sofert una emergència extrahospitalària.