GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS
farmaciola

Què ha de contenir una farmaciola?

Una farmaciola de primers auxilis és un petit maletí que conté medicaments i eines mediques que podem utilitzar en cas d’una emergència o lesions comuns. El seu objectiu és assistir una emergència, és a dir, curar tot tipus d’infeccions secundàries, així com assistir als dolors i talls superficials.

Què haig d’incloure dins de la farmaciola? Quins elements són indispensables? Els exposem a continuació:

Imprescindibles d’una farmaciola

Tota farmaciola de primers auxilis ha de comptar amb uns elements imprescindibles, així com un petit dispensari mèdic.

  • Antisèptics – prevenen la infecció evitant que els gèrmens penetrin per la ferida.
  • Benes hemostàtiques – útils per a controlar hemorràgies.
  • Cura de ferides – són molt importants elements com l’aigua oxigenada, les gases esterilitzades, el sèrum fisiològic i l’esparadrap, que permeten netejar i curar de manera ràpida ferides. Per a realitzar petites cures també s’ha de comptar amb pinces, tiretes i unes petites tisores, així com uns guants de làtex, que ens protegiran del contacte directe amb sang o altres fluids.
  • Tovalloletes d’alcohol – s’han d’usar sempre abans de realitzar una cura, per a desinfectar les nostres mans. Mai s’han d’aplicar directament sobre les ferides.
  • Mocador triangular – són molt útils per a cobrir ferides o cremades, i fins i tot per a improvisar un embenatge o cabestrell.
  • Dispensari de medicaments – si utilitzem de manera crònica una medicació, és interessant incloure-la en aquesta farmaciola. A més, també hem de comptar amb analgèsics, antihistamínics, antigripals, antidiarreics, i un termòmetre per a cerciorar-nos de la temperatura exacta.

Com organitzar la farmaciola

El primer que hem de tenir en compte és que la farmaciola ha de ser un lloc net i espaiós en la mesura que sigui possible per a garantir que el contingut està protegit de l’exterior i de la brutícia.

Ha d’estar col·locat en un lloc sec i fresc i que sigui conegut per tots els membres de la família. No ha de tenir pany ni tancar-se mitjançant alguna contrasenya, ja que en un moment d’urgència aquests poden resultar problemàtics.

Convé revisar tots els articles periòdicament amb l’objectiu de descartar els que estiguin caducats o reposar els que s’hagin acabat.