GRUP LA PAU
 • Spanish
 • Català
 • Basque
ACCESOS

MANIFEST

MANIFEST

POLÍTICA DE QUALITAT DE GRUP LA PAU

El principal objectiu de LA PAU és proporcionar als nostres clients serveis de qualitat en els quals poder confiar, que donin compliment als seus requisits, així com al seu tractament de les queixes, oferir una fiabilitat de resposta que satisfà plenament les expectatives, demostrant la proximitat a l’usuari, rapidesa en el servei i adaptació a les necessitats del nostre client, els aspectes socials, ètics i de bon govern així com gestionar els riscos per la seva seguretat.

Alhora ens comprometem a realitzar aquesta activitat de manera que contribueixi positivament a l’exercici mediambiental i energètic a més de prevenir els riscos laborals, la igualtat entre dones, homes i persones LGTBIQ+, els de la seguretat del pacient i els riscos vials prestant atenció a la seguretat vial de manera que s’evitin danys, malalties i morts per accidents de trànsit.

També ens comprometem a millorar la gestió energètica, l’obtenció de la protecció de l’entorn, dels seus clients i del públic en general, minimitzant els possibles impactes mediambientals, energètics, així com els accidents laborals, vials, la seguretat de la informació i de les dades de caràcter personal i la continuïtat del negoci.

L’objectiu d’aquesta política és consolidar aquesta realitat, millorant contínuament el compliment i reforçant la confiança dels nostres clients i les parts interessades, així com, ens comprometem a assegurar la igualtat de tracte entre dones, homes i persones LGTBIQ+, a comptar amb un codi ètic i de bona conducta, posar-lo en pràctica i auditar el seu compliment.

Per això, per a nosaltres qualitat global, la protecció mediambiental i energètica, i de seguretat laboral, vial, seguretat de la informació i de les dades de caràcter personal, la continuïtat del negoci i la responsabilitat corporativa consisteix en:

 • Conèixer el nostre context, quines són les seves expectatives i necessitats donant-los un tracte immillorable i que se sentin a gust entre nosaltres, tenint en compte opinions de clients, personal i de l’organització.
 • Oferir tots els recursos necessaris per assolir els objectius i metes establerts.
 • Un servei sense errors i en el termini requerit complint temps i llocs de recollida.
 • Reciclar el nostre personal per tal de millorar l’atenció al nostre client i la seguretat d’aquest.
 • Reduir la sinistralitat de la nostra empresa, així com les morts per accident de trànsit.
 • Identificar i controlar tots els riscos que sorgeixin el desenvolupament de la nostra activitat a tots els nivells.
 • Garantir la continuïtat dels sistemes d’informació i de les dades de caràcter personal minimitzant els riscos de dany i assegurar en tot moment la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació i les dades de caràcter personal.
 • Garantir que tots els processos crítics del negoci operin adequadament, sota els principis d’universalitat, continuïtat, oportunitat, qualitat i confiança, mitjançant la implementació d’un pla de continuïtat del negoci.
 • Complir els requisits aplicables: requisits legals aplicables i altres requisits als quals se subscrigui l’organització, així com financers, operatius i de l’organització.
 • Promoure la compra d’equipaments i serveis eficients per a la millora i la gestió, així com els avanços i les bones pràctiques a la gestió de riscos sanitaris complint amb els aspectes ètics, socials i mesures anticorrupció.
 • Fomentar la cultura de seguretat sobre la gestió de riscos i els processos de gestió de la organització, així com promoure actuacions socialment responsables amb l’objectiu de maximitzar l’impacte positiu en els grups d’interès.
 • Facilitar la notificació interna d’incidents, mantenint la confidencialitat del procés.
 • Respectar les normes y anar cap a la transparència, la integritat, el compromís ètic i la responsabilitat corporativa.
 • Respectar, en el desenvolupament de las relacions amb la plantilla, els clients, els/les socis/es e inversors/es i proveïdors/es al igual que amb la societat en el seu conjunt, els drets humans.
 • Contribuir al desenvolupament social i a disposar d’unes condicions laborables favorables per la qualitat de la vida.

Al disposar d’un sistema de gestió de qualitat global, qualitat en el servei, medi ambient, eficiència energètica, seguretat i salut laboral, seguretat viària i conducció eficient segons, de gestió ètica i socialment responsable segons les normes UNE-EN ISO 9001, UNE ISO 10002, UNE 179002, ISO 14001 , UNEIX EN ISO 50001, UNEIX-ISO 27001, ISO 27701, ISO 22301,  ISO 45001, UNEIX ISO 39001, EA 0050 i SGE21. LA PAU S.C.C. pretén potenciar la participació de tots, millorar contínuament els processos interns del sistema, proporcionant un servei excel·lent, augmentant la satisfacció del client i establint mesures per a la prevenció de la seguretat del pacient, dels possibles impactes mediambientals, de l’exercici energètic, evitar els danys i el deteriorament de la salut, així com reduir les morts per accident de trànsit, de promoure actuacions socialment responsables, de complir amb aspectes ètics i de bon govern, d’igualtat de tracte entre dones, homes i persones LGTBIQ+ donant alhora compliment a tots els requisits legals i reglamentaris aplicables i altres que l’organització subscrigui relacionats amb la qualitat, el medi ambient, la gestió ètica i socialment responsable, l’exercici energètic. la prevenció de riscos laborals i vials, la seguretat del pacient i la seguretat de la informació i les dades de caràcter personal.

D’acord amb aquesta política establim uns Objectius a tots els nivells, fent un seguiment del grau de compliment dels mateixos de manera que puguem mesurar la nostra millora contínua i l’exercici dels nostres processos.

La Direcció de LA PAU S.C.C. revisa periòdicament el sistema de gestió, per assegurar-se de la seva conveniència, adequació i eficàcia contínues. En aquesta revisió s’avaluen les oportunitats de millora del sistema i dels processos, i es detecten les necessitats d’efectuar canvis al sistema de Qualitat Global, del Medi Ambient i de l’exercici energètic, la seguretat i Salut Laboral i del pacient la seguretat de la informació i les dades de caràcter personal, continuïtat del negoci, així com la seguretat viària, així com la gestió ètica i socialment responsable, la igualtat de tracte entre dones, homes i persones LGTBIQ+ incloent la Política i els objectius.

La Direcció de LA PAU S.C.C. reconeix que per al compliment d’aquests objectius és essencial la plena participació de tots els col·laboradors de l’empresa, unint al seu interès permanent a millorar el seu treball individual, el treball en equip i el compromís total amb els objectius generals de la nostra Empresa, respectant el Medi Ambient, el codi ètic i de bona conducta, la igualtat de tracte entre dones, homes i persones LGTBIQ+ reduint els Riscos Laborals, vials, del pacient de la seguretat de la informació i de la continuïtat del negoci.

Coherent amb la responsabilitat assumida, proporciona els recursos necessaris per al compliment d’aquesta política, incloent-hi la distribució a les persones implicades i al públic en general.

 

Gener 2024 La Direcció