GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS
transport sanitari no urgent

Grup La Pau posa en marxa el servei de transport sanitari no urgent a Euskadi

Grup La Pau és la nova operadora de transport sanitari no urgent a Euskadi, concretament en els territoris històrics d’Araba i de Bizkaia. Aquest nou servei s’ha posat en marxa el divendres dia 7 de maig.

La Pau s’ha adjudicat dos lots, Araba (lot 1) i Bizkaia (lote3), amb un pressupost total que ascendeix a 112 milions d’euros. Aquesta adjudicació tindrà una vigència de tres anys, amb 2 prorrogables, i se suma al servei de transport sanitari urgent que la cooperativa ja està prestant a Euskadi des de principis de l’any passat.

El servei de transport sanitari no urgent es realitza amb 242 unitats sanitàries, 115 de les quals són 100% elèctriques, per la qual cosa s’han instal·lat 95 punts de recàrrega diferents en les instal·lacions de la cooperativa a Euskadi.

La plantilla de Grup La Pau s’ha ampliat amb 400 treballadors per a poder garantir la millor qualitat en aquest servei, per la qual cosa el nombre total de treballadores i treballadors de la cooperativa ha ascendit fins a 1100.

S’estima que es realitzaran prop de 500.000 serveis anuals de transport sanitari en ambulàncies no assistencials, ja sigui de manera individual o bé realitzant transport col·lectiu per a pacients del Sistema Sanitari d’Euskadi.

Amb aquesta nova adjudicació, Grup La Pau consolida la seva expansió a Euskadi. Vicenç Chicharro, president de la cooperativa, ha afirmat que “suposa una recompensa a l’esforç i al treball ben fet durant tot l’any i ens reforça dins del sector sanitari en l’àmbit estatal”, ha afegit. Aquest ha estat un dels majors èxits de la cooperativa i com sempre, la missió de la Pau és oferir el millor servei a la ciutadania.