GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS

Grup La Pau es planteja assolir el 100% de TES l’any 2024

  • El Pla Formatiu de la cooperativa es vertebra en dues línies estratègiques: facilitar l’obtenció del títol TES i professionalitzar el sector del transport sanitari, així com unir tres àrees de treball en un únic cicle
  • El Grup forma a un total de 16 treballadors amb el títol de TES aquest 2019

 Grup La Pau -cooperativa que presta servei de transport sanitari, adaptat i serveis preventius- ha presentat els objectius 2020-2024 segons els quals assolirà el 100% de TES (Tècnic en Emergències Mèdiques). Enguany el Grup ha format un total de 16 treballadors amb el títol de TES, amb l’objectiu que aquest procés d’aprenentatge representi una millora en la qualitat del servei prestat per La Pau.

Les dues principals línies estratègiques del Pla Formatiu de La Pau han estat, en primer lloc,  facilitar l’accés a l’obtenció del TES i el propòsit  d’una professionalització del sector del transport sanitari i, en segon lloc, la conveniència d’unir tres àrees de treball englobant únic cicle: l’àrea de formació, de prevenció i la d’atenció a l’usuari.

En aquesta línia, i per aconseguir els objectius marcats, Grup La Pau ofereix una plataforma e-learning que ha facilitat el camí per invertir en una oferta formativa significativa i actualitzada, amb un pes online acordat en el 75% de les hores curriculars d’unitats formatives concretes. Aquest fet ha permès incrementar la xifra d’assistents gràcies a la compatibilitat horària. A més a més, tot l’equip docent és personal intern de Grup La Pau que ha participat en el Màster d’Urgències i Emergències de l’IEM.

L’esforç del Grup ha servit per desplegar accions de responsabilitat social corporativa en matèria d’educació civil sanitària a l’entorn més proper alhora que ha establert una millora i actualització dels continguts pròpiament curriculars, dins les aules i en camp de pràctiques professionals, durant els darrers 5 anys.