GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS
adjudicataria licitaciones

Grup La Pau és adjudicatària de diverses licitacions per a expandir els seus serveis a altres zones

Al llarg dels mesos d’abril i maig, Grup La Pau, cooperativa que presta servei de transport sanitari, adaptat i serveis preventius, ha estat l’adjudicatària de diferents licitacions per a així poder ampliar les zones en les quals ofereix els seus serveis.

Abans d’aprofundir en l’ampliació de l’oferta de serveis de la cooperativa, és important saber en què consisteix una licitació. Aquesta es tracta d’un procediment formal en el qual diferents proveïdors o contractistes potencials busquen obtenir una adjudicació de l’activitat empresarial.

En definitiva, una licitació és el procediment administratiu per a l’adquisició de subministraments o realització de serveis, com ocorre en aquest cas.

 

Quines licitacions ha aconseguit Grup La Pau?

Els dos últims mesos han estat claus per a l’expansió de serveis de Grup la Pau. Des de març, la cooperativa ha ampliat les zones en les quals ofereix la seva cobertura sanitària preventiva. Concretament, ha aconseguit les següents licitacions:

  • Ajuntament de Vilassar de Dalt
  • Asepeyo (Bizkaia)
  • Districte Les Corts – Ajuntament de Barcelona
  • Ajuntament de Teià
  • Ajuntament de Premià de Dalt
  • Ortuella Udala (Ajuntament de Ortuella)

D’aquesta manera, Grup La Pau augmenta la seva presència en la comunitat catalana de manera regular, reforça el seu posicionament a Barcelona, on ja compta amb les licitacions d’altres districtes com Gràcia, Sant Martí o Les Corts; i continua obrint-se pas a Euskadi.

Cal destacar que, al llarg del mes d’abril, la cooperativa també ha estat adjudicatària d’altres licitacions. En aquest cas, es tracta, d’una banda, de l’Ajuntament de Cerdanyola, i per un altre, de FREMAP. Aquesta és la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social i concretament s’ha aconseguit els lots 1, 2, 3 i 7.

En què consisteixen els serveis preventius?

Anteriorment s’ha esmentat que Grup La Pau ha aconseguit ampliar la seva cobertura sanitària preventiva, però què són exactament aquests serveis? De què tracten?

Els serveis preventius, també coneguts com a cobertura sanitària d’esdeveniments, són l’estructura sanitària eventual que s’activa per a atendre una concentració de persones que es reuneix en àrees preestablertes durant un temps prefixat i per una motivació concreta.

Grup La Pau compta amb una dilata experiència en la cobertura sanitària d’esdeveniments, ja sigui en actes organitzats per administracions o institucions públiques, empreses o organitzacions privades o ben particulars. A més, no sols ofereix un servei de cobertura, sinó que s’encarrega també de l’elaboració de Plans d’Autoprotecció (PAU)

Grup La Pau es troba en un moment d’expansió

Aquestes licitacions aconseguides durant març i abril mostren el moment de creixement que està vivint la cooperativa Grup La Pau i consoliden la seva prestació de transport sanitari no urgent a Euskadi, alhora que reforcen la seva expansió a Barcelona i tota Catalunya.

En definitiva, amb elles s’aconsegueix complir amb la missió de Grup La Pau “oferir el millor servei a la ciutadania”.