GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS
cobertura sanitaria

Grup La Pau col·labora amb la Federació Basca d’Esport Adaptat

Grup La Pau – cooperativa que presta serveis de transport sanitari, adaptat i serveis preventius – col·labora de forma continuada amb la Federació Basca d’Esport Adaptat en la prestació de serveis relacionats amb la cobertura sanitària. La FVDA pertany al grup de federacions esportives d’Euskadi i executa les competències púbiques delegades en aquesta matèria, sent una federació multiesportiva i pluridiscapacitat.

Amb aquest acord, Grup La Pau garanteix els serveis de cobertura sanitària en diferents esdeveniments i competicions de la Federació Basca d’Esport Adaptat, desplegant unitats de Suport Vital Bàsic (SVB), dotades de 2 TES (Tècnics en Emergències Sanitàries).

El president de Grup La Pau, Vicenç Chicharro, s’ha mostrat satisfet de poder cooperar amb aquesta federació i ha explicat que “és un honor per a la nostra entitat col·laborar amb una federació que treballa per a donar valor a l’esport adaptat per a persones amb discapacitats físiques, psíquiques, sensorials i mixtes”.

La Pau es va adjudicar, en 2020, el servei de la Xarxa de Transport Sanitari Urgent (RTSU) d’Euskadi amb un contracte de 3 anys, més 2 de prorrogables, i aquest mes de maig ha posat en marxa el servei de Transport Sanitari No Urgent (TSNU) en Bizkaia i en Araba, que es va adjudicar el març passat i té una vigència també de 3 anys.