GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS

Grup La Pau, adjudicatària del servei de transport sanitari no urgent a Euskadi per 112 milions

L’adjudicació, que tindrà una vigència de tres anys amb dos prorrogables, se suma al servei de transport sanitari urgent que la cooperativa ja presta a Araba i Margen Derecha de Bizkaia

Grup La Pau -cooperativa que presta servei de transport sanitari, adaptat i serveis preventius– és la nova operadora de transport de servei sanitari no urgent a Euskadi, concretament de la província d’Araba i de Bizkaia, després de guanyar el concurs convocat pel Govern Basc i de resoldre’s favorablement per a la cooperativa un recurs interposat per una altra empresa.

Grup La Pau s’ha adjudicat dos lots, Araba (lot 1) i Bizkaia (lot 3), amb un pressupost total que suma 112 milions d’euros. La cooperativa oferirà el servei amb una flota de 242 unitats assistencials i no assistencials, 115 d’elèctriques i 127 de gasoil, totes de la marca Mercedes-Benz. En total prestaran el servei més de 400 treballadors.

Amb aquesta adjudicació, Grup La Pau consolida la seva expansió més enllà de la seva àrea d’influència a Catalunya, i es fa fort a Euskadi on ja realitza el servei de transport sanitari urgent a la província d’Araba i Margen Derecha de Bizkaia. “Es tracta d’una notícia molt esperada; feia temps que hi treballàvem”, ha afirmat Vicenç Chicharro, president de la cooperativa. “Suposa una recompensa a l’esforç i a la feina ben feta durant tots aquests anys i ens reforça dins del sector sanitari a nivell estatal”, ha afegit.

Per la seva banda, la també cooperativa Ambulancias Guipuzkoa s’ha adjudicat el lot (2) de la província de Gipuzkoa.