GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS
transporte adaptado para personas con movilidad reducida

En què consisteix el transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda?

Per a cobrir la manca de transport públic per a persones amb discapacitat, existeix el transport condicionat per al seu ús. En el seu dia a dia aquestes persones no poden realitzar un ús habitual del transport públic i per això existeix el transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, que poden ser públics o privats i es poden contractar de manera particular o en grup. El seu denominador comú ha de ser la seva accessibilitat i l’assistència de professionals especialitzats per al seu acompanyament en el trajecte.

Moure’s amb llibertat i sense dificultats és vital per a portar una vida normal, per això disposar de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda és imprescindible perquè tothom, independentment dels seus problemes de mobilitat, pugui viure la seva vida amb total independència i llibertat.

El transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda es pot realitzar en microbusos, miniautocars o furgonetes accessibles. També existeixen situacions en la qual aquest transport especial es realitza mitjançant un servei de taxi condicionat.

És habitual que el transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda es realitzi per a rutes prefixades que transporten grups de persones amb discapacitat física o psíquica greu i que no poden fer ús d’un altre tipus de transport per a desplaçar-se al centre mèdic o hospital, on han de realitzar-se tractaments puntuals o fer-se proves diagnòstic. També s’usa per a desplaçaments esporàdics de persones amb mobilitat reduïda que volen assistir a alguna mena d’activitat cultural o lúdica.

Què necessita un vehicle per a considerar-se transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda?

Els automòbils que realitzen aquest tipus de servei especial han de complir alguns requisits:

  • Han de comptar amb infraestructures que permetin als viatgers entrar i sortir d’ell sense problema. Com rampes, plataformes, etc.
  • Tenir habilitats espais per a cadires de rodes, amb els seus ancoratges de seguretat. Aquestes cadires hauran de comptar amb el certificat crash test, que serveix per a acreditar que es tracta de la cadira adequada per a usar-se com a seient en un vehicle de transport. La cadira ha de col·locar-se mirant al capdavant, en el sentit de la marxa del vehicle.
  • Comptar amb acompanyants o personal de suport al viatge.

Flota de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda de Grup La Pau

A Grup La Pau comptem amb una flota d’autobusos amb capacitat per a fins a 54 places. Podem prestar servei de transport adaptat i discrecional a aquelles entitats públiques o privades que ho necessitin.

Els nostres autocars estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i els assegurem un òptim trasllat amb les màximes garanties de confort i seguretat.