GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS

Els TES Conductors: qui són i quina és la seva formació

Molt sovint quan es parla de personal sanitari, els primers que ens venen al cap són els metges i infermers. Això suposa una dràstica reducció del nombre i varietat de professionals que dia a dia vetllen per la nostra seguretat i salut.

Avui volem parlar d’uns dels professionals més desconeguts dins del sector sanitari, els conductors d’ambulàncies o Tècnics d’Emergències Sanitàries (TES), una figura fonamental a l’hora de garantir la seguretat de la població.

Els conductors d’ambulàncies (TES Conductors) són els responsables d’aquests vehicles que sovint relacionem amb les urgències sanitàries però que tenen moltes més funcions. I és que una ambulància és molt més que un vehicle per transportar pacients. Es tracta d’una unitat sanitària autònoma que permet iniciar el tractament i l’assistència sanitària en el moment que hi puja el pacient. D’aquesta manera, el conductor de l’ambulància també ha de tenir competències més enllà de la conducció.

Per saber-ne una mica més, en el següent post ens endinsem en les funcions principals  dels TES Conductors i fem un breu repàs per les competències que se’ls demanen per poder exercir com a professionals d’aquest camp.

Conducció segura i eficient

Comencem pels punts més evidents. En tractar-se d’un transport que sovint implica donar respostes a emergències,  resulta obvi que les habilitats de conducció i maneig del vehicle han de ser excel·lents. Sobretot quan moltes vegades un dels factors crítics als quals han de fer front aquests professionals és el temps. Si hi sumem les condicions de trànsit que poden arribar a trobar-se en recorreguts urbans, la feina encara es complica més. Pel que fa a la forma en què aquestes habilitats es recullen als requisits oficials per accedir a aquestes posicions laborals, aquells que vulguin ser conductors d’ambulàncies hauran de comptar amb el permís de conduir de tipus B, és a dir, aquell que necessita qualsevol persona que vulgui conduir un cotxe. Amb aquest permís poden fer-se càrrec de tota mena d’ambulàncies, de transport sanitari urgent i no urgent, sempre i quan no superin els 3.500 kg i un màxim de 8 passatgers. En el cas que la unitat superi els 3.500 kg, el carnet necessari serà el de tipus C. I és que els conductors d’ambulàncies no només transporten a pacients d’emergències mèdiques. Hi ha pacients que necessiten ser traslladats periòdicament des del seu domicili fins al centre sanitari que els hi correspongui per poder rebre el seu tractament corresponent, de diàlisi, rehabilitació, quimioteràpia, etc. o anar a visitar-se amb el metge del seu hospital/CAP de referència al tractar-se de pacients amb mobilitat reduïda i/o necessitats especials. Els escenaris que es troben els conductors d’ambulàncies són molt diversos.

Formació sanitària

A més a més de les habilitats estrictament relacionades amb la conducció del vehicle,  els TES Conductors han de tenir formació relativa a l’atenció sanitària. Suport vital bàsic, tècniques de mobilització, d’immobilització i trasllat del pacient o valoració del seu estat són alguns dels aspectes que requereixen una formació més específica. Durant la seva formació com a Tècnics d’Emergències Sanitàries (TES), els futurs conductors d’ambulàncies aprenen tot el que han de saber per a resoldre les situacions amb les quals es puguin trobar. També la formació psicològica és molt important: els TES han de saber calmar i comunicar la situació tant als pacients com als seus acompanyants. Per altra banda també hi ha el manteniment del vehicle: els conductors d’ambulàncies són els responsables de comprovar que tot estigui en ordre tant pel que fa a l’equipament que porten com al vehicle en si mateix.

Una personalitat compatible

Si hi ha alguna cosa que distingeixi la feina dels TES Conductors amb altres professions és la necessitat de tenir uns trets de personalitat que siguin compatibles amb la feina. La professió de conductor d’ambulàncies implica conviure dia a dia amb la pressió i situacions d’estrès. Els conductors d’ambulància han de ser capaços de mantenir la calma en situacions crítiques: deixar-se portar pels nervis pot arribar a tenir conseqüències molt cares. Un altre tret de personalitat que resulta fonamental per aquests professionals és saber treballar en equip. La coordinació i comunicació de tots els membres de la unitat és importantíssima, ja que un malentès pot tenir conseqüències molt greus.