GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS

Combatre la contaminació i cuidar la nostra salut

La qualitat de l’aire ha estat un dels temes més recurrents al llarg de l’any 2019 i és que és impossible desviar la mirada quan l’aire es converteix en una cosa visible per culpa de la contaminació.

Les famoses “boines” de contaminació de ciutats com Madrid o Barcelona es miren amb altres ulls més enllà de la sorpresa, quan es llança informació sobre com la qualitat de l’aire afecta  la salut de les persones a Espanya.

Segons un informe realitzat per Ecologistas en Acción, el 97% de la població espanyola va estar exposada durant el 2018 a nivells de contaminació en l’aire que superaven els límits marcats per l’Organització Mundial de la Salut. Les ciutats amb l’aire de pitjor qualitat són Madrid i Barcelona i les seves respectives àrees metropolitanes, que fa dècades incomplint les normatives europees de contaminació. A més, encara que existeixen variacions en les xifres mostrades per diferents estudis, la conclusió és clara: la contaminació és causa de mort prematura en milers de persones a Espanya. En el cas de l’Escola Nacional de Sanitat, estimava l’any 2018 que 93.000 persones havien mort prematurament al llarg de l’última dècada a Espanya a causa de la contaminació.  

Conèixer a l’enemic

Conèixer la qualitat de l’aire no és tan evident com comprovar si està plovent o no; com es pot comprovar la qualitat de l’aire?

Actualment, la forma més senzilla que hi ha per accedir a aquestes dades és acudir a portals web sobre meteorologia. Existeixen nombrosos llocs web que informen sobre la qualitat de l’aire i un d’ells és el de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). L’AEMET ofereix l’anomenat “Índex diari de qualitat de l’aire”, i a la seva web es pot trobar la secció de prediccions sota el nom de “Composició química de l’atmosfera”.

A través de diferents codis de color i selecció de franges horàries podem visualitzar sobre un mapa de la península ibèrica la qualitat de l’aire a Espanya. En aquest mapa s’indica els nivells de:

  • Ozó (O3)
  • Diòxid de nitrogen (NO2)
  • Monòxid de nitrogen (NO)
  • Monòxid de carboni (CO)
  • Diòxid de sofre (SO2)
  • Partícules en suspensió de mides menors de 10 micres (PM10)
  • Partícules en suspensió de mides menors de 2,5 micres (PM2,5)

Aquestes dades són recollides per les nombroses estacions de control atmosfèric repartides per tot el territori.

L’AEMET explica amb la següent taula la llegenda del seu mapa sobre la qualitat de l’aire a Espanya, però com ja s’ha comentat, existeixen nombroses webs que aporten aquest tipus d’informació a més del visor de qualitat de l’aire que ofereix el Ministeri per la Transició Ecològica.

Salut ressentida

Nombrosos estudis demostren que la concentració de contaminants atmosfèrics afecta la salut de les persones.

Afeccions com l’asma, la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) o les al·lèrgies són algunes de les més comunes que deriven de la contaminació atmosfèrica. En el cas de las  al·lèrgies, aquestes s’activen amb major velocitat al combinar-se amb al·lèrgens amb contaminants atmosfèrics.

Respecte a les cardiopaties, la Fundació Espanyola del Cor indica que les partícules en suspensió (PM) són capaces de passar dels pulmons al corrent sanguini reduint la capacitat vasodilatadora de les artèries (el que a llarg termini pot desembocar en una arterioesclerosi) i augmentant la coagulabilitat i amb això les probabilitats de patir accidents trombòtics, com infarts de miocardi.

Per últim, la contaminació atmosfèrica també pot afectar a nivell neurològic, accelerant l’envelliment cerebral. Altres problemes importants de salut amb els que s’ha arribat a relacionar la baixa qualitat de l’aire són l’ansietat, la depressió, el càncer de pulmó o el càncer de mama, entre altres.

Què podem fer nosaltres?

Grup La Pau considera vital actuar davant al que posa en perill la salut pròpia i de la resta de persones. Aquesta màxima, que normalment s’aplica al seu servei d’assistència sociosanitària de qualitat, és compatible amb els següents consells perquè el ciutadà corrent pugui combatre la contaminació atmosfèrica.

En primer lloc, reduir l’ús dels vehicles propis o fer un ús responsable d’aquests. Si és possible, optar pel transport públic, anar en bicicleta o caminant als llocs serà menys contaminant que utilitzar el cotxe. Si és inevitable, sempre està bé comptar amb més d’un passatger que vagi al mateix destí per reduir el nombre de vehicles en circulació.

La contaminació atmosfèrica també és produïda per un consum d’energia irresponsable, per això és important mantenir un aïllament adequat a les nostres llars, així com assegurar-nos d’utilitzar electrodomèstics amb certificat d’eficiència energètica no menor al grau A+, ja que a partir d’aquest són els més eficients.

El consum d’aliments ecològics i/o de proximitat o quilòmetre 0 també contribueixin a reduir la contaminació. Les 3R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar) són un clàssic que també es pot aplicar per combatre la contaminació atmosfèrica.

Pel que fa a com combatre la contaminació en relació amb la nostra salut, el millor serà portar una vida el més saludable i activa possible. Una bona alimentació i activitat física poden ser uns dels millors aliats per contrarestar l’efecte de la contaminació sobre el nostre cos.  En el cas de viure en una gran ciutat, com Barcelona o Madrid, serà millor evitar fer esport a aquells carrers o avingudes pels quals transcorre molt trànsit, acumulant-se gasos insalubres.