GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS
transporte sanitario programado

Com funciona el transport sanitari programat?

Tal com ja hem comentat amb anterioritat, existeixen diferents tipus de transport sanitari, i un dels més específics se’l coneix com a transport sanitari programat.

Saps què és el transport sanitari programat? Com funciona?

Què és el transport sanitari programat

El transport sanitari programat, o també conegut com a transport no urgent, és aquell que es realitza a pacients o persones incapacitades, que requereixen del desplaçament a l’hospital per a la realització de proves diagnòstiques o consultes mèdiques.

Aquestes poden demorar-se en el temps, ja que no són urgents, i s’han de realitzar amb aquest tipus de transport per prescripció facultativa de l’equip mèdic.

Normalment es realitzen des del lloc de residència de la persona fins a l’hospital assignat i viceversa. Encara que també podem considerar transport programat aquells casos en els quals un pacient d’un determinat hospital ha de ser traslladat a un altre centre per al seu ingrés o rebre un altre tractament requerit.

Com accedir al transport sanitari programat

La sol·licitud d’aquest tipus de transport ha de realitzar-se de manera prèvia al servei i sol ser cursada per un facultatiu. Aquesta sol·licitud serà lliurada a l’empresa responsable de prestar el servei per al centre hospitalari de referència al qual el pacient necessita acudir.

En una bona part dels casos, aquest tipus de transport sol realitzar-se de manera col·lectiva al costat d’altres pacients, excepte en aquells casos en els quals el personal sanitari estimi que no ha de ser així.

Com a norma general, el transport sanitari programat s’haurà de realitzar des del domicili del pacient o punt de la via pública més accessible; fins al centre assistencial que ha estat assignat al pacient.

Transport programat de Grup La Pau

La flota de vehicles sanitaris per al transport sanitari no urgent està formada per:

  • Ambulàncies no assistencials individuals: el servei s’ofereix per a una sola persona, per la qual cosa el vehicle incorpora una llitera.
  • Ambulàncies no assistencials col·lectives: per a un màxim de sis persones.
  • Ambulàncies Bariátricas

En Grup La Pau som especialistes en servei de transport sanitari programat. Facilitem les màximes garanties i complim amb tots els punts necessaris per a la realització d’un trasllat segur i òptim.

En cas de requerir servei de transport sanitari programat compta amb nosaltres. Ens avalen més de 35 anys d’experiència. Contacta’ns!