GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS
cobertura sanitaria

Com elaborar un pla de cobertura sanitària per al teu esdeveniment

Els esdeveniments públics, tant per la seva afluència de persones com pel lloc on es realitzen o les activitats que desenvolupen, impliquen diferents perills que requereixen en gran nombre de casos d’un desplegament d’elements de prevenció i seguretat per a fer front a situacions de risc. És per aquest motiu que hem de tenir en compte que és imprescindible elaborar un pla de cobertura sanitària.

Normativa sobre cobertura sanitària d’esdeveniments

La normativa aplicable a aquests esdeveniments és àmplia i de diferent rang (nacional, autonòmica o local, sobre autoprotecció, sobre esports o sobre espectacles) però totes elles coincideixen que la responsabilitat de la seguretat recau sobre l’organitzador de l’esdeveniment, per la qual cosa és important que aquest aspecte sigui planificat i gestionat professionalment de manera segura i exhaustiva.

És l’organitzador el que ha d’avaluar les necessitats de l’assistència sanitària i personal mèdic que precisa per a celebrar un esdeveniment. Aquestes necessitats seran sobre la base de: la tipologia, aforament i lloc de celebració de l’esdeveniment, i segons la legislació vigent.

Assistència sanitària en esdeveniments

La contractació d’aquesta cobertura sanitària d’esdeveniments s’ha de realitzar a empreses especialitzades en la cobertura medico-sanitària d’aquesta mena d’actes, tant públics com privats. Són necessaris dispositius sanitaris adequats a les necessitats de cada servei, per la qual cosa es proporcionen materials i recursos humans per a realitzar una assistència mèdica professional i de qualitat als participants a l’esdeveniment.

Aquest servei, respon a la necessitat legal i d’obligat compliment, de disposar d’un servei sanitari en uns certs tipus d’actes (concerts, festes populars i patronals, esportives, etc…).

Estudi previ

Abans de qualsevol acte és necessari realitzar un estudi dels riscos sanitaris mitjançant l’avaluació presencial de les instal·lacions, activitats que es realitzaran i el tipus de públic. Gràcies a aquest estudi es pot determinar l’equip humà i els recursos materials necessaris per a la correcta execució dels serveis preventius.

Quin tipus d’esdeveniments requereixen assistència sanitària?

S’ha de comptar amb serveis preventius en aquells espais i establiments amb un aforament autoritzat superior a 1000 persones, així com en espais de règim especial, amb qualsevol aforament autoritzat.

Servei de cobertura sanitària de Grup La Pau

La nostra capacitat tècnica i experiència operativa diària ens permet proporcionar serveis de qualitat segurs i altament de confiança per als seus esdeveniments. Des del disseny del dispositiu assistencial fins a la prestació, direcció i coordinació del servei, podem contribuir al desenvolupament i posada en marxa de totes les necessitats assistencials i de gestió del risc d’un esdeveniment, incloent el desenvolupament de Plans d’Emergència i d’Autoprotecció en el cas que siguin obligatoris.

Requereixes d’aquest servei? Deixa’t assessorar pels nostres professionals!