GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS
transport sanitari

Característiques del transport sanitari

El transport sanitari és aquell que es realitza per al desplaçament de persones malaltes o ferides, de major o menys gravetat, mitjançant vehicles especialment preparats per a aquest fi, com són les ambulàncies.

Per a una bona gestió del transport sanitari són necessaris els centres de coordinació, on es planifiquen els serveis de transport, ja que són aquests els que reben les demandes assistencials de la població i estan en contacte amb els serveis de policia i bombers.

Aquest servei el realitzen institucions públiques o empreses privades. A Grup La Pau comptem amb més de 35 anys d’experiència i un equip altament qualificat i preparat per a oferir aquest tipus de servei.

Classificació del transport sanitari

Es pot classificar segons la urgència vital del malalt. En aquest cas ens trobem una divisió en 2 grans grups:

Aquest tipus de servei consisteix en el trasllat de persones en situació de malaltia greu o crítica, fins al centre hospitalari més pròxim, amb les màximes garanties.

Per a aquest tipus de transport sanitari s’empren ambulàncies assistencials equipades amb l’última tecnologia, per a vetllar per la salut del pacient.

Aquest tipus de servei implica el trasllat especial de pacients, que sofreixen alguna impossibilitat física o per causes clíniques, que no poden utilitzar el transport ordinari per a acudir fins al centre mèdic, de forma programada.

Dotació de personal dels vehicles de transport sanitari

La relació de professionals que treballen en les ambulàncies varia en funció de la mena de servei que es realitza i el pacient que és traslladat.

En tots els vehicles sanitaris, s’ha de comptar amb el tècnic d’emergències sanitàries (TES), amb tècnics sanitaris d’emergències o amb un auxiliar amb certificat professional de transport sanitari.

A més, per al transport sanitari urgent, s’ha de comptar amb personal mèdic i personal d’infermeria que posseeixin els coneixements i capacitats per a realitzar el tipus de servei que presten.

Si necessites una ambulància a nivell particular o per al teu esdeveniment, contacta’ns t’atendrem de seguida!