GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS
transport sanitari urgent

Característiques del transport sanitari urgent

La prestació del transport sanitari urgent comprèn el transport especial de malalts o accidentats quan el metge que en aquest moment presta assistència i/o els professionals del centre coordinador d’assistència d’emergències així ho determinin, a partir de causes exclusivament clíniques que desaconsellin el desplaçament en mitjans ordinaris, no sanitaris.

El transport sanitari urgent consisteix en el trasllat de pacients que es trobin en una situació crítica fins a l’hospital o centre mèdic més pròxim amb les màximes garanties i en el mínim temps possible.

Aquest tipus de transport s’efectua amb unitats mèdiques condicionades amb l’última aparatología mèdica i recursos tecnològics, així com al costat d’un quadre de professionals mèdics que realitzen una atenció sanitària en el lloc de l’emergència per a garantir l’estabilitat del pacient.

Flota de vehicles per al transport sanitari urgent

Per al servei de transport sanitari urgent, Grup La Pau compta amb una flota de vehicles sanitaris, anomenades ambulàncies assistencials, format per:

  • Ambulàncies de Suport Vital Avançat (SVA) – el vehicle està dotat tècnicament per a traslladar persones amb una situació vital de risc.
  • Ambulàncies de Suport Vital Bàsic (SVB) – per a l’assistència sanitària bàsica en cas d’emergències.
  • Ambulàncies bariàtriques – dissenyades per al trasllat, de manera confortable, de pacients amb un pes superior als 150 quilos.

Equip necessari en les ambulàncies no assistencials

L’equip mèdic ha d’atendre l’emergència, garantir l’estabilitat del pacient i assegurar el seu trasllat fins al centre mèdic de referència més pròxim amb les màximes garanties i el mínim temps possible. Aquest equip està format per:

Serveis oferts pel transport sanitari urgent

Es cobreixen dos tipus d’atencions amb el servei de transport urgent:

  • Transport sanitari urgent prehospitalari – trasllat de malalts o accidentats des del lloc on s’ha produït l’emergència fins al centre mèdic de referència.
  • Transport sanitari urgent interhospitalari o secundari – trasllat de pacients que necessiten atenció tècnic-sanitària en ruta des d’un centre mèdic a un altre hospital, per prescripció facultativa.

En cas de requerir servei de transport sanitari no urgent compta amb nosaltres. Ens avalen més de 35 anys d’experiència. Contacta’ns!