GRUP LA PAU
 • Spanish
 • Català
 • Basque
ACCESOS

MANIFEST

MANIFEST LABORAL

POLÍTICA DE QUALITAT DE GRUP LA PAU

El principal objectiu de LA PAU és proporcionar als nostres clients serveis de qualitat en els quals poder confiar, que donin compliment als seus requisits,així com al seu tractament de les queixes, oferir una fiabilitat de resposta que satisfà plenament les expectatives, demostrant la proximitat a l’usuari, rapidesa en el servei i adaptació a les necessitats del nostre client. Alhora ens comprometem a realitzar aquesta activitat de manera que contribueixi positivament a l’exercici mediambiental i energètic a més de prevenir els riscos laborals i vials prestant atenció a la seguretat laboral i vial de manera que s’evitin danys, malalties i morts per accidents de trànsit, així com la millora de l’exercici energètic, l’obtenció de la protecció de l’entorn, dels seus clients i del públic en general, minimitzant els possibles impactes mediambientals, energètics, així com els accidents laborals i vials. L’objectiu d’aquesta política és consolidar aquesta realitat, millorant contínuament el compliment i reforçant la confiança dels nostres clientsi les parts interessades.

Per això, per a nosaltres qualitat global, la protecció mediambiental i energètica, i de seguretat laboral i vial consisteix en:

 • Conèixer el nostre context, quines són les seves expectatives i necessitats donant-los un tracte immillorable i que se sentin a gust entre nosaltres, tenint en compte opinions de clients, personal i de l’organització.
 • Oferir tots els recursos necessaris per assolir els objectius i metes establerts.
 • Un servei sense errors i en el termini requerit complint temps i llocs de recollida.
 • Reciclar el nostre personal per tal de millorar l’atenció al nostre client.
 • Reduir la sinistralitat de la nostra empresa,així com les morts per accident de trànsit
 • Identificar i controlar tots els riscos que sorgeixin el desenvolupament de la nostra activitat.
 • Garantir la continuïtat dels sistemes d’informació minimitzant els riscos de dany i assegurar en tot moment la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació.
 • Complir els requisits aplicables: requisits legals aplicables i altres requisits als quals se subscrigui l’organització, així com financers, operatius i de l’organització.
 • Promogui la compra d’equipaments i serveis eficients per a la millora i la gestió

En disposar d’un sistema de gestió de qualitat global, qualitat en el servei, medi ambient, eficiència energètica, seguretat i salut laboral, seguretat viària i conducció eficient segons les normes UNE-EN ISO 9001, UNE ISO 10002, UNE 179002, ISO 14001 , UNEIX EN ISO 50001, UNEIX-ISO 27001, ISO 45001, UNEIX ISO 39001 i EA 0050. LA PAU pretén potenciar la participació de tots, millorar contínuament els processos interns del sistema, proporcionant un servei excel·lent, augmentant la satisfacció del client i establint mesures per a la prevenció dels possibles impactes mediambientals,de l’exercici energètic, evitar els danys i el deteriorament de la salut,així com reduir les morts per accident de trànsit donant alhora compliment a tots els requisits legals i reglamentaris aplicables i altres que l’organització subscrigui relacionats amb la qualitat, el medi ambient, l’exercici energètic. la prevenció de riscos laborals i vials.

D’acord amb aquesta política establim uns Objectius a tots els nivells, fent un seguiment del grau de compliment dels mateixos de manera que puguem mesurar la nostra millora contínua i l’exercici dels nostres processos.

La Direcció de LA PAU revisa periòdicament el sistema de gestió, per assegurar-se de la seva conveniència, adequació i eficàcia contínues. En aquesta revisió s’avaluen les oportunitats de millora del sistema i dels processos, i es detecten les necessitats d’efectuar canvis al sistema de Qualitat Global, del Medi Ambient i de l’exercici energètic, la seguretat i Salut Laboral, així com la seguretat viària incloent la Política i els objectius.

 La Direcció de GRUP LA PAU, reconeix que per al compliment d’aquests objectius és essencial la plena participació de tots els col·laboradors de l’empresa, unint al seu interès permanent a millorar el seu treball individual, el treball en equip i el compromís total amb els objectius generals de la nostra Empresa, respectant el Medi Ambient i reduint els Riscos Laborals i vials.Coherent amb la responsabilitat assumida, proporciona els recursos necessaris per al compliment d’aquesta política, incloent-hi la distribució a les persones implicades i al públic en general.