GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS
 

BLOG

Es considera transport sanitari el trasllat de persones que no poden valer-se per elles mateixes, efectuat amb vehicles especialment condicionats per a aquesta finalitat. Grup la Pau som una cooperativa...

Aquesta setmana a Grup La Pau ens tenyim de lila per totes les dones. Volem donar-vos les gràcies a totes, ja que sense el vostre esforç no seriem el mateix. Aquest...

L'objectiu del transport sanitari amb ambulàncies urgents és facilitar el trasllat de pacients des del lloc on es produeix la situació d'urgència o emergència, i/o es rep la primera assistència,...