GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS

Saps que existeixen diferents tipus d'ambulàncies en funció del seu ús i els seus tripulants? A Espanya existeix una normativa que regula els tipus d'ambulàncies existents, on s'estableixen les característiques tècniques, l'equipament sanitari i la dotació de personal de cadascuna d'elles. Les diferents classes d'ambulàncies Existeixen dos...

Una farmaciola de primers auxilis és un petit maletí que conté medicaments i eines mediques que podem utilitzar en cas d'una emergència o lesions comuns. El seu objectiu és assistir una emergència, és a dir, curar tot tipus d'infeccions secundàries, així com assistir als dolors...

Ennuegar-se és un fet comú que ens pot passar de tant en tant a tots, i encara que normalment no va més enllà d'un ensurt, és important conèixer com s'ha d'actuar enfront d'un cas real. Què és un ennuegament? És una obstrucció parcial o total de la...

Existeixen diferents tipus d'ambulàncies, que es classifiquen segons la urgència vital del malalt. Cada classe d'ambulància compta amb un equipament diferent ja que el seu propòsit també és diferent. A manera de resum, existeixen 2 grans grups d'ambulàncies: Ambulàncies assistencials – per al trasllat de persones...