GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS

Les ambulàncies han evolucionat al llarg de la història. Al principi els ferits eren traslladats lligats a cavalls, mules o camells, i avui són traslladats amb vehicles específicament destinats al trasllat de malalts o ferits. La paraula ambulància prové del francès, “ambulant”, que a la seva...

Les cremades són lesions produïdes en l'organisme a conseqüència de l'acció del foc o per l'augment excessiu i local de la temperatura. Tipus de cremades Una cremada pot ser de primer grau, de segon o de tercer grau. Primer grau – la pell presenta un color vermellós,...

Les picades són petites ferides punxants produïdes per insectes o animals marins. El protocol de primers auxilis per tractar les diferents picades d'insectes i les mossegades d'animals és molt similar. La base és la neteja de la zona afectada i l'aplicació d'un desinfectant. Tot i això,...