GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS

La prestació del transport sanitari urgent comprèn el transport especial de malalts o accidentats quan el metge que en aquest moment presta assistència i/o els professionals del centre coordinador d'assistència d'emergències així ho determinin, a partir de causes exclusivament clíniques que desaconsellin el desplaçament en...

Avui, Dia Nacional de la Cefalea, creiem important recordar que fins a un 46% de la població presenta algun tipus de cefalea activa, segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN). A més, la societat científica afirma que més d'un 90% de la societat...

El transport sanitari no urgent és aquell que es caracteritza pel trasllat especial de persones, que per la seva mobilitat reduïda o bé per causes exclusivament clíniques, no poden utilitzar el transport ordinari per a desplaçar-se fins al centre hospitalari o establiment mèdic en el...

Una ambulància és un vehicle destinat al transport de persones malaltes o ferides, cap a, des de o entre llocs de tractament. Existeixen diferents tipologies d'ambulàncies, i en el següent article explicarem què són i perquè s'usen les ambulàncies assistencials. El terme ambulància, en general, s'utilitza...