Transport Sanitari Urgent

La Pau ofereix el servei de trasllat de persones malaltes o accidentades en vehicles especialment condicionats quan es produeix una situació que impliqui risc vital o dany irreparable per a la salut de la persona.

Aquest servei pot ser de transport sanitari prehospitalari, realitzat normalment cap a un centre hospitalari, des del lloc on s’ha produït l’emergència o urgència; o bé, transport sanitari secundari o inter-hospitalari, traslladat per prescripció facultativa de pacients que poden requerir atenció tècnico-sanitària en ruta realitzada des d’un centre hospitalari a un altre.

TSU-(10)-m