Transport Sanitari no Urgent

El T.S.N.U. és el trasllat especial de persones que, per impossibilitat física o altres causes exclusivament clíniques, no poden utilitzar transport ordinari per desplaçar-se a rebre assistència sanitària a un centre, servei o establiment sanitari o per desplaçar-se al seu domicili després de rebre l’atenció sanitària, en el supòsit de persistir les causes que justifiquin la seva necessitat.

D’acord amb el vehicle que s’utilitza, el transport no urgent pot ser: transport sanitari individual (si el vehicle disposa de llitera) o transport sanitari col·lectiu (vehicle adaptat per traslladar un màxim de 6 persones). Així mateix, segons el moment de la demanda, el servei pot ser programat (24 hores d’antelació) o bé no programat (en cas que s’hagi de realitzar en un temps determinat i no previst, com podria ser per alta d’urgències, proves diagnòstiques en un altre centre, etc.).

16-serveis-no-urgents