La Pau en xifres

Fitxa Tècnica

Treballadors: 324
Socis a la coperativa: 86

Vehicles

Transport Sanitari: 94
Transport Adaptat (Autocars): 31
Vehicles de Coordinació i/o Suport Logístic: 14

05b-oficines-xifres