Grup La Pau s’adjudica el Lot 1 del concurs de transport sanitari individualitzat de la mútua Egarsat

Grup La Pau s’adjudica el Lot 1 del concurs de transport sanitari individualitzat de la mútua Egarsat

La cooperativa d’ambulàncies Grup La Pau ha estat adjudicatària del Lot 1, Barcelona Nord, del concurs de transport sanitari individualitzat convocat per la mútua Egarsat, pel qual prestarà aquest servei als treballadors d’empreses associades i treballadors autònoms adherits a Egarsat.

 El lot 1 Barlogo egarsatcelona Nord agrupa la meitat de la ciutat de Barcelona, les ciutats de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs i totes les poblacions d’El Maresme.

L’adjudicació, que té una durada inicial d’un any i serà susceptible a tres pròrrogues anuals successives, preveu un pressupost de licitació anual de 303.058, 96 €. Grup La Pau hi destinarà un total de 12 unitats, 3 de tipus A1, 5 de tipus A2, 2 de tipus B i 2 de tipus C, a més d’una altra unitat de tipus B que estarà destinada exclusivament al centre assistencial de Barcelona Diagonal Mar.